Predmetnik - Management VS

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

KT

 
Obvezni predmeti
 

05-001

Uvod v management

6

05-002

Uvod v pravo

6

05-003

Komuniciranje v poslovnem okolju

6

05-004

Matematika za management

6

05-005

Poslovna informatika

6

05-006

PU: Delavnice veščin

0

05-007

Uvod v ekonomijo

6

05-008

Osnove računovodstva

6

05-009

Osnove marketinga

6

05-010

Statistika za management

6

05-011

Poslovna angleščina 1

6

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

KT

 

Obvezni predmeti

 

05-013

Strukturiranje organizacije

6

05-014

Pravo družb in delovno pravo

6

05-015

Podjetniško delovanje

6

05-016

Poslovna angleščina 2

6

05-012

Osnove poslovnih financ

6

05-017

PU: Delavnice veščin

3

05-018

PU: Strokovna praksa v organizaciji

9

 
Izbirni predmeti
 

05-xxx

Izbirni predmeti (3)

18

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

05-019

Etika in kultura v poslovnem svetu

6

05-020

Ekonomika podjetja

6

05-021

PU: Delavnice veščin

3

05-022

Zaključna projektna naloga

9

 
Izbirni predmeti
 

05-xxx

Izbirni predmeti (6)

36

 

Šifra predmeta
Predmet (6 KT)
05-023 Bančništvo, zavarovalništvo in finančni trgi
05-024 E-izobraževanje
05-025 Gospodarski posli
05-026 Ustvarjalnost, blagovne znamke in potrošnja
05-027 Kontroling
05-028 Management projektov
05-030 Od ideje do izdelka
05-031 Podjetniški projekt
05-032 Poslovna angleščina 3
05-033 Pravo intelektualne lastnine
05-034 Pravo socialne varnosti
05-035 Psihološki vidiki organizacijskega vedenja
05-036 Razumevanje globalizacije: management in kriza
05-037 Sociologija dela
05-039 Strateški management
05-040 Zaposlovanje in karierni razvoj
05-041 Prodaja in odnosni marketing
05-042 Medorganizacijski marketing
05-043

Izzivi globalne ekonomije

05-050

Davki in davčno optimiranje

05-051

Ekonomika zdravstvenega varstva

05-052

Management in ekonomika v športu

05-053

Zgodovina ekonomske misli

05-054

Zgodovina managerskih teorij

05-055

Teorije odločanja v managementu

05-056

Analiza podatkov za poslovno odločanje

05-057

Ustvarjalna inteligenca in inovativnost

 05-058  

Osnove raziskovanja v organizacijah

05-059

Odškodninsko pravo

 05-060

Management znanja

 

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 54 KT.

Študent lahko študijske obveznosti v obsegu 36 KT (izbirni predmeti) pridobi na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Tako pridobljene KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu s pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti.

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

V celoti smo prenovili in vsebinsko posodobili predmetnik visokošolskega strokovnega programa Management. Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2019/2020, študenti, ki so se v študijskem letu 2018/2019 vpisali v 1. letnik, 2. letnik in 3. letnik in bodo izpolnjevali pogoje za redno napredovanje (vpis) v višji letnik oz. podaljšan letnik, študij nadaljujejo in dokončajo po vpisanem programu.

Študenti, ki ponavljajo ali pavzirajo, pa se vpišejo v prenovljen program v skladu z merili za ponavljanje in napredovanje in tabelo primerljivosti predmetov .

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo