Predmetnik - Management VS za vpisane v 1. letnik od 2019/2020 dalje

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

KT

 
Obvezni predmeti
 

05-300

Uvod v management

6

05-301

Poslovno komuniciranje

6

05-302

Marketing

6

05-303

Matematika za management

6

05-304

Management nepridobitnih organizacij

3

05-305

Študijski in IKT praktikum

3

05-306

Strukturiranje organizacij

6

05-307

Ekonomsko okolje podjetja

6

05-308

Računovodstvo

6

05-309

Pravo za management

6

05-310

Poslovna angleščina 1

6

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

KT

 

Obvezni predmeti

 

05-311

Management projektov

6

05-312

Poslovna statistika

6

05-313

Poslovna angleščina 2

6

05-314

Osnove poslovnih financ

6

05-315

Poslovna informatika

6

05-316

Podjetniško delovanje

6

05-317

Ekonomika podjetja

6

05-318

Pravo družb in delovno pravo

6

05-319

Strateški management

6

05-320

Poslovna etika

6

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

05-321

Podjetniški projekt

6

05-322

Financiranje podjetij in finančna tveganja

3

05-323

Kontroling

3

05-324

Medorganizacijski marketing

3

05-325

Kadrovski management

6

05-326

Pogodbeno pravo

3

05-327

Karierni razvoj

3

05-328

Strokovna praksa z zaključno nalogo

15

 
Izbirni predmeti
 

05-xxx

Izbirni predmeti (3)

18

 

05-039 05-040 

Šifra predmeta
Predmet (6 KT)
05-329 Osnove ekonomike zdravstvenega varstva
05-330 Aktualne teme s področja ustvarjalne inteligence in inovativnosti
05-331 Od ideje do izdelka
05-332 Strateško vodenje
05-333 Blagovne znamke in potrošnja
05-334 Aktualne teme s področja obdavčitve in davčnega optimiranja
05-335 Informacijska arhitektura interaktivnih vsebin
05-336 Osebne finance
05-337 Socialno podjetništvo - aktualni izzivi
05-338 Pravo socialne varnosti
05-339 Medkulturno poslovno komuniciranje
05-340 S podatki do pravilnih odločitev
05-341 Pravo in nove tehnologije
05-342 Teme iz poslovne angleščine
05-343 Osnove digitalnega marketinga
05-344 Prodaja in management prodaje
05-345 Vedenje potrošnika v digitalni družbi

 

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 18 KT.

Študent lahko študijske obveznosti v obsegu 18 KT (izbirni predmeti) pridobi na drugem študijskem programu, na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Tako pridobljene KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu s pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti. Več informacij za izbirnost na drugih programih Univerze na Primorskem najdete na strani Izbirnost med članicami univerze

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo