Organiziranost študija

Redni študij se izvaja na sedežu fakultete in se izvaja skladno s študijskim koledarjem, ki ga sprejme senat fakultete.

Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra in je sestavljeno:

  • iz jesenskega (1. in 2. kvartal) in spomladanskega (3. in 4. kvartal) semestra. Vsak semester traja 15 tednov. Študenti se udeležujejo predavanj in vaj po urniku, ki ga prejmejo na začetku vsakega kvartala oz. semestra;
  •  iz treh izpitnih obdobij, ko študenti opravljajo izpite iz predmetov jesenskega oz. spomladanskega semestra. Prvo – zimsko izpitno obdobje je v času semestralnih počitnic; začne se v drugi polovici januarja in konča sredi februarja. Drugo – poletno izpitno obdobje je v juniju, takoj po koncu predavanj v spomladanskem semestru. Tretje – jesensko izpitno obdobje se začne sredi avgusta.

Predavanja in vaje ter druge organizirane oblike študija potekajo med tednom od ponedeljka do petka v dopoldanskem času.

 

Izredni študij se izvaja na sedežu fakultete in poteka po posebnem razporedu tako, da se predmeti izvajajo zaporedno.

Pedagoški proces posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja, nato se prične izvedba naslednjega predmeta.

Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v petek popoldne in ob sobotah, v okviru razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete.

Izredni študij se izvede v štirih letih, vsako leto v obsegu 45 KT.

Študent opravi:

  • prvo leto študija 8 predmetov 1. letnika,
  • drugo leto študija 3 predmete 1. letnika in 5 predmetov 2. letnika,
  • tretje leto študija 5 predmetov 2. letnika in 4 predmete 3. letnika,
  • četrto leto študija 6 predmetov 3. letnika in strokovno prakso z nalogo.

Študent lahko peto leto vpiše absolventski staž, če ima za to pogoje.

Pri posameznem predmetu se vse oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu do 50 % števila ur, predvidnih za redni študij. Ostalo študenti opravijo kot samostojni študij.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo