Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja kandidatov za vpis na dodiplomske študijske programe

Odgovor vidite s klikom na + znak.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI

 

Študij poteka v Kopru. Študijski središči Škofja Loka in Celje nista več aktivni. V letu 2021 smo se preselili na novo lokacijo s pogledom na morje.
Visokošolski program je nekoliko bolj praktično usmerjen, saj imate študentje v tretjem letniku tudi obvezno strokovno prakso. Tudi predmetnik je sestavljen v enaki smeri zato, da vas pripravi, da se lahko že ob koncu študija zaposlite v podjetju ali se odpravite na samostojno podjetniško pot in ste pri tem uspešni. Univerzitetni program pa je morda nekoliko bolj strokovno in teoretično oblikovan, čeprav profesorji pri podaji vsebine ravno tako uporabljajo primere in goste iz prakse, da lahko študentje to znanje povežete z aktualnimi in oprijemljivimi primeri iz gospodarstva. Sploh za tiste, ki imate v mislih, da bi študij kasneje nadaljevali tudi na 2. stopnji, je univerzitetni program malce primernejši, ni pa pogoj za nadaljevanje.
Oba programa omogočata vpis na 2. stopnjo študija.
Po vsebini med vsemi poslovnimi fakultetami ni velikih razlik, saj obravnavamo izjemno podobne tematike. Razlike pa lahko najdete bolj v načinu dela in odnosu do študentov, kar boste lahko občutili na svoji koži tudi na naših informativnih dnevih ter predstavitvah in webinarjih na tem kariernem sejmu. Na UP FM stremimo k temu, da naše študente ne obravnavamo zgolj kot številke in s pristnimi osebnimi odnosi poskušamo pomagati pri individualnem razvoju posameznika in njegove kariere že v času študija.
V UNIVERZITETNI študijski program Management se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev. Več o pogojih tudi TUKAJ.
 

Opravljena splošna matura

V primeru omejenega vpisa se upošteva:

-      splošni uspeh pri maturi (60 % točk),

-      splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk) 

 

Opravljena poklicna matura v enem od štiriletnih srednješolskih programov, ki se:

-        po klasifikaciji KLASIUS-P-16 uvršča v široko področje 04, ali

-        po klasifikaciji FORD uvršča v področje 5, ali

-        po klasifikaciji ARRS uvršča v področje 5, ali

-        po klasifikaciji CERIF uvršča v področje S

in je poleg izpolnjenega pogoja iz ene od zgornjih alinej, opravil izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika ali angleščina, izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.

V primeru omejenega vpisa se upošteva:

-      splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk)

-      splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk)

-      uspeh pri predmetu splošne mature (20 % točk)

 

Končan kateri koli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995

V primeru omejenega vpisa se upošteva: 

-      splošni uspeh pri maturi (60 % točk)

-      splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk)

V tem primeru se lahko vpišete na VISOKOŠOLSKI študijski program MANAGEMENT, kar je odlična popotnica za vašo prihodnost. Kombinacija STROKOVNEGA ZNANJA in POZNAVANJA MANAGEMENTA oz. POSLOVANJA je nekaj, kar je v trenutnem svetu izjemno pomembno. To vam bo omogočilo, da po študiju stopite na svojo pot in uspete v poslovnem svetu.
Matematika je ena osnovnih in temeljnih ved ekonomije in managementa. Razumevanje teh osnovnih konceptov vam bo v izjemno pomoč pri vrsti predmetov in tematik, ki jih boste spoznavali tekom študija, zato je v prvem letniku matematika eden ključnih predmetov. Čeprav marsikomu požene to led po žilah, pa se je nikar ne ustrašite. V kolikor boste redno obiskovali predavanja in vaje, delali sproti naloge in zadolžitve, spraševali in bili radovedni, potem vam matematika ne bo delala težav. Naš predavatelj Malej je eden najbolj priljubljenih na fakulteti, saj se za vas izjemno potrudi in če mu sledite in delate matematiko sproti, potem bo vse ok :)
Delež študentov, ki ne napredujejo v višji letnik je na UP FM med leti niha. Trudimo se tudi z osebnim odnosom, kvartalnim sistemom ter svetovanjem tutorjev študentov in učiteljev, da študentom pomagamo pri sprotnemu opravljanju obveznosti, s čimer si zagotovijo uspešno napredovanje v višji letnik.
Za študijsko leto 2023/2024 je za Slovenske državljane za dodiplomske programe razpisanih 80 mest za visokošolski študijski program, za univerzitetni 40 mest za program v slovenskem jeziku in 20 za program v angleškem jeziku. Točne podatke najdete v razpisu za vpis, kjer boste podatke našli tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.
VSI NAŠI PROGRAMI, tako visokošolski kot univerzitetni, imajo MEDNARODNO AKREDITACIJO in so zato veljavni v vseh državah Evropske unije, posledično pa vam omogočajo tudi zaposlitev v tujini.
Seveda. Med svojimi diplomanti imamo na UP FM kar nekaj olimpijskih športnikov (Vasilij Žbogar, Gloria Kotnik, Tim Mastnak, Rok Marguč itd...). Na Univerzi na Primorskem imamo pravilnik tudi za študente s posebnimi statusi. Eden teh je tudi status vrhunskega športnika, ki takim študentom omogoča študij z določenimi prilagoditvami. Za status zaprosite šele po vpisu ter k dokumentom priložite vse potrebne obrazce in dokazila. Skozi točen postopek vas bodo vodili sodelavci v referatu za študentske zadeve,.
Študenti managementa pridobijo v času študija tako širok spekter znanj, da so zaposljivi na različnih področjih poslovnega prostora. V času študija navadno študentje ugotovite, kaj vam najbolj leži - ali so to matematični in analitični predmeti, finance in ekonomija, računovodstvo, marketing ali komuniciranje, morda pa imate žilico za podjetništvo. Vsako od teh področji vam omogoča zelo širok spekter zaposlitvenih možnosti tako da je sama zaposljivost na koncu odvisna od vaše želje in zagona.
Na to vprašanje težko odgovorimo, saj so omejitve, še bolj pa potrebne točke, odvisne od tega koliko in kakšni študentje se prijavijo v prvem roku. Glede na to, da je za leto 2022/2023 nekaj manj mest na VS programu Management, je večja verjetnost, kot prejšnja leta, da bo letos že v prvem roku omejitev. V letu 2021 smo tako imeli omejitev šele v 2. roku na VS programu, UN program pa se ni zapolnil.
 
Točk pa ne moremo nikoli predvideti, saj so te odvisne od uspešnosti kandidatov na maturi in v zadnjih dveh letih srednje šole. 

 

 

 

IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROCESA

 

To je odvisno od urnika posameznega kvartala. Ker študentje v kvartalih poslušate manj predmetov, je možno, da imate tudi kakšen dan prost. Se pa študijski dan pri nas prične ob 8.30 s prvim predavanjem ali vajami, ki trajajo približno do 12. ure. Nato imate študentje eno uro za kosilo. Med 13. in 16. uro pa drugi sklop predavanj ali vaj.
Na naši fakulteti imamo študijsko leto razdeljeno na 4 kvartale. Večina fakultet ima sicer 2 semestra, ki trajata navadno po 3 mesece in pol. Mi smo te razdelili, tako da naši kvartali trajajo med 8 in 9 tednov, nato pa sledi 1 ali 2 tedna izpitnega obdobja, ko študentje opravljate izpite iz predmetov, ki ste jih poslušali v tem kvartalu. To vam omogoča, da namesto 5 ali 6 predmetov naenkrat, poslušate zgolj 2 ali 3. Tako ste lahko na vsebino bolj osredotočeni in je tudi učenje za izpite mnogo lažje. V kolikor vam na izpitu spodleti ali se odločite, da ga v kvartalnem izpitnem obdobju ne boste opravljali, lahko še vedno tega opravljate v zimskem, poletnem ali jesenskem obdobju, kot je to v praksi na drugih fakultetah.
Pri nas semester pomeni 2 kvartala. Trudimo se, da vam po kvartalih enakomerno porazdelimo študijske predmete, tako da imate v dveh kvartalih nato približno polovico vseh predmetov. Glede na to, da pa izpite kvartalnih predmetov pišete že po zaključku vsakega kvartala, se pogosto zgodi, da v zimskem izpitnem obdobju študenti nimajo več izpitov (razen če ne popravljajo pozitivne ocene).
Seveda. Vsak študent ima možnost izkoristiti mednarodno izmenjavo različnih projektov (največkrat je to Erasmus+ projekt), pri čemer lahko v času celotnega študija na 1. stopnji v tujni preživi do 12 mesecev.

 

 

 

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

Razpis za študentsko posteljo v Študentskih domovih Univerze na Primorskem je objavljen vsako leto junija (rok za prijavo je sredi avgusta zato bodite pozorni, da ne boste prepozni). Študenti se lahko prijavijo bodisi za posteljo v domu bodisi pri subvencioniranem zasebniku. Poleg tega je v Kopru še zasebni študentski dom ter zelo veliko zasebnikov, ki ponujajo v najem stanovanja v starem mestnem jedru in v neposredni bližini fakultete.
Zelo veliko! Okolje ponuja veliko možnosti za zabavo in rekreacijo, sprehod ob morju pa ponuja v vseh letnih časih neprecenljivo izkušnjo. Koper ponuja vrhunsko športno infrastrukturo, vsi študenti pa so vabljeni k aktivnostim (športnemu udejstvovanju, rekreaciji in različnim vadbam) v okviru ŠportUP (sportup.si).
Univerza na Primorskem je edina slovenska univerza s svojim Štipendijskim skladom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj po zaključku študija. S tem prispeva sklad k olajšanemu prehodu na trg dela. Razpis za prijavo za štipendijo je objavljen junija vsako leto na spletni strani
Nas vas to ne skrbi! S težavami se srečujemo čisto vsi, pomembno pa je, da jih sproti rešujemo. Sami ali s pomočjo naših tutorjev - teh je okoli 30 in so na čisto vseh študijskih programih. Študenti tutorji usmerjajo svoje varovance in jim svetujejo pri reševanju vsakdanjih problemov. Tutor lahko študentu tudi svetuje glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, nadaljnjega študija ipd. Namen tutorstva je tudi krepiti stike med študenti prek izmenjave koristnih informacij in izkušenj, ne le s področja študijskih in študentskih zadev. Na fakulteti ponujamo možnost razbremenilnih pogovorov in psihološke podpore.
Poleg seveda naravnih lepot, sprehajalnih poti in športnih možnosti, ki ti jih ponuja življenje v Slovenski Istri, v sklopu UP za tvoje obštudijske dejavnosti skrbijo še številne organizacije: ŠPORT UP z brezplačno rekreacijo za vse študente ŠTUDENTSKI SVET UP FM z dogodki in izleti KARIERNI CENTER UP z delavnicami in tečaji za osebni ravzoj DEBATNI KLUB UP z novimi znanji in razvojem komunikacijskih sposobnosti KNJIŽNI KLUB UP za knjigoljubce ŠOUP (Študentska organizacija Univerze na Prirmoskem) s tečaji, delavnicami in izleti
Seveda. Urnik, ki je na UP FM umeščen med 8.30 in 16.00 vam omogoča, da preostali čas namenite tudi študentskemu delu.

 

POSTOPEK PRIJAVE NA VPIS 

Postopek prijave za tujce je zelo podoben tistemu za Slovenske državljane. Vsi se prijavljate preko eVŠ portala v času prijavnega roka. Dolžina tega roka je pa za Slovenske državljane drugačna kot za tujce, zato bodite pozorni pri Razpisu za vpis . Poleg tega morate tujci na portal sami naložiti zahtevano dokumentacijo Kandidati, ki so srednjo šolo opravili v tujini morajo v prijavno-vpisnem postopku skozi postopek priznavanja tujega izobraževanja, več informacij o postopku preberite v tej povezavi.
Za prijave študentov 1. stopnje skrbi Vpisna služba UP, zato se za najbolj točne informacije obrnite na vpis@upr.si .
Prve rezultate mature dijaki prejmete šele v sredini meseca julija, zato tudi informacije o sprejemu na fakulteto ne morete dobiiti pred tem. Navadno prve rezultate pošiljamo kandidatom v 2. polovici julija, ko tisti, ki ste sprejeti, prejmete tudi navodila za vpis. Ta navodila so izjemno pomembna, saj če zamudite vpis zgubite mesto in morate ponovno skozi postopek prijave. Težava nastane, ko so vsa mesta v prvem prijavnem roku že zapolnjena, kar pomeni, da je zelo malo verjetno, da boste prišli na željeni program.

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo