Prijava in vpis v dodiplomske študijske programe FM

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2023/2024 dva dodiplomska študijska programa:

 

Postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024.

V skupnem uvodnem delu razpisa so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis. Kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite tukaj in v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem

OPOZORILO za že vpisane študente
Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati.
Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.  
Kandidati, ki so srednjo šolo opravili v tujini morajo v prijavno-vpisnem postopku skozi postopek priznavanja tujega izobraževanja, več informacij  o postopku preberite v tej povezavi.
Za izredni študij vsi študenti plačajo šolnino po ceniku

 

 

Prijavo za vpis kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ v slovenskem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/ ali angleškem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en

Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana. 

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2023/2024 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko prek portala eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka določenega z razpisom.

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

 

Kandidati/-ke lahko v prvem in drugem prijavnem roku po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali/-e pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat/-ka uvrščen/-a v prvega, za katerega bo izpolnil/-a vse pogoje.

Kandidati/-ke naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni/-e, da izpolnjujejo oziroma bodo izpolnjevali/-e pogoje za vpis v posamezni študijski program, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala! 

 

Oddaj prijavo za vpis tukaj Prijava za vpis

 

 

VPISNA MESTA ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE - rok za zapolnitev mest

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

NE  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku*

NE  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

NE DA

* Študijski program v angleškem jeziku se bo izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 15 študentov.

 

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA  - rok za zapolnitev mest

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

NE  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku

NE  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

NE  -
 
VPISNA MESTA ZA TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) - 3. prijavi rok

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

NE  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku*

NE  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

NE  -

 

VPISNA MESTA V VIŠJI LETNIK PO MERILIH ZA PREHODE OZ. PO POGOJIH ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE 

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  UN Management - SLO - 2. letnik

 5  -

  UN Management - SLO - 3. letnik

5 -

  UN Management - ANG - 2. letnik

5 -

  UN Management - ANG - 3. letnik

5 -

  VS Management  - 2. letnik

5 5

  VS Management  - 3. letnik

5 5

 

Pogoji za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) na univerzitetni program Management so objavljeni na tej povezavi

Pogoji za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) na visokošolski strokovni študijski program Management so objavljeni na tej povezavi.

 

ZA VPIS V 1. LETNIK
ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN  
ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

 Prijavni roki

 Roki za prijavo

 Sklep o izbiri

  Prvi rok   17. 2. 2023 – 27. 3. 2023    do 21. 7. 2023 
  Drugi rok*   21. 8. 2023– 25. 8. 2023   do 21. 9. 2023 
  Rok za zapolnitev prostih mest   22. 9. 2023 – 25. 9. 2023    do 25. 9. 2023  do 12. ure 

* rok bo odprt let, če bodo še prosta vpisna mesta

ZA TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NE ČLANIC EVROPSKE UNIJE) 

 Prijavni roki    

 Roki za prijavo    

 Rok za oddajo popolne

 dokumentacije

 Prvi rok        17. 2. 2023 - 22. 5. 2023        12. 7. 2023 
 Drugi rok* NE BO RAZPISANIH MEST V 2. PRIJAVNEM ROKU  29. 5. 2023 - 24. 7. 2023    25. 7. 2023 
 Tretji rok*   11. 8. 2023 - 4. 9. 2023   6. 9. 2023 
 Rok za zapolnitev prostih mest                22. 9. 2023 - 25. 9. 2023 25. 9. 2023 do 12. ure 

* rok bo odprt le, če bodo še prosta vpisna mesta

 

ZA VPIS V VIŠJI LETNIK PO MERILIH ZA PREHODE (oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Prijavni rok za vpis v vse študijske programe in letnike: 1. 9. do 15. 9. 2023

 

 

Če imate težave pri oddaji prijave najprej na spletnem portalu eVŠ preberite navodila za oddajo prijave 

Če ste prijavo že oddali lahko preverite če je bila uspešno oddana lahko preverite še vpogled v prijavo in spreminjanje prijave.

Za pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) se obrnite na Urad za podporo uporabnikom – Enotni kontaktni center, in sicer med delavniki (pon. do pet.) od 8. do 22. ure. Lahko jim pišete na e-naslov ekc@gov.si ali jih pokličete na številko 080 2002, če kličete iz tujine pa na številko 00386 1 478 85 90.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo