Prijava in vpis v dodiplomske študijske programe FM

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2022/2023 dva dodiplomska študijska programa:

 

Postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023.

V skupnem uvodnem delu razpisa so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis. Kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite tukaj in v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem.

Prijavo za vpis kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ v slovenskem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/ ali angleškem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en. Na spletnem portalu eVŠ so tudi navodila za oddajo prijave Za pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) se obrnite na Urad za podporo uporabnikom – Enotni kontaktni center, in sicer med delavniki (pon. do pet.) od 8. do 22. ure. Lahko jim pišete na e-naslov ekc@gov.si ali jih pokličete na številko 080 2002, če kličete iz tujine pa na številko 00386 1 478 85 90.

Sprejeti kandidati bodo prejeli pisno povabilo k vpisu ter vsa navodila za vpis.

 

OPOZORILO za že vpisane študente
Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati.
Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.  
Kandidati, ki so srednjo šolo opravili v tujini morajo v prijavno-vpisnem postopku skozi postopek priznavanja tujega izobraževanja, več informacij  o postopku preberite v tej povezavi.
Za izredni študij vsi študenti plačajo šolnino po ceniku. 

Prijava za vpis

 

 

VPISNA MESTA ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

 40  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku*

 20  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

 80 30

* Študijski program v angleškem jeziku se bo izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 15 študentov.

 

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA  

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

 5  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku*

 5  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

 5  -
 
VPISNA MESTA ZA TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE)

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

 5  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku*

 30  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

 5  -

 

VPISNA MESTA ZA RAZSELJENE OSEBE IZ UKRAJINE

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

 5  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku*

 5  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

 5  -

 

VPISNA MESTA V VIŠJI LETNIK PO MERILIH ZA PREHODE OZ. PO POGOJIH ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  UN Management - SLO - 2. letnik

 5  -

  UN Management - SLO - 3. letnik

5 -

  UN Management - ANG - 2. letnik

5 -

  UN Management - ANG - 3. letnik

5 -

  VS Management  - 2. letnik

5 5

  VS Management  - 3. letnik

5 5

 

Pogoji za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) na univerzitetni program Management so objavljeni na tej povezavi

Pogoji za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) na visokošolski strokovni študijski program Management so objavljeni na tej povezavi.

 

ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE

 Prijavni roki

 Roki za prijavo

 Sklep o izbiri

  Prvi rok   15. 2. 2022 – 18. 3. 2022 - zaključen   do 22. 7. 2022
  Drugi rok   19. 8. 2022– 23. 8. 2022   do 21. 9. 2022
  Rok za zapolnitev prostih mest   22. 9. 2022 – 23. 9. 2022    do 28. 9. 2022
ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

 Prijavni roki

 Roki za prijavo

 Sklep o izbiri

  Prvi rok   15. 2. 2022 – 18. 3. 2022 - zaključen   do 22. 7. 2022
  Drugi rok   19. 8. 2022– 23. 8. 2022   do 21. 9. 2022
  Rok za zapolnitev prostih mest   22. 9. 2022 – 23. 9. 2022    do 28. 9. 2022

 

ZA TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NE ČLANIC EVROPSKE UNIJE) 

 Prijavni roki    

 Roki za prijavo    

 Rok za oddajo popolne

 dokumentacije

 Prvi rok               15. 2. 2022 - 23. 5. 2022 - zaključen          14. 7. 2022
 Drugi rok*   30. 5. 2022 - 27. 7. 2022 - se ne objavi   29. 7. 2022
 Tretji rok*   22. 8. 2022 - 5. 9. 2022   7. 9. 2022
 Rok za zapolnitev prostih mest                                     22. 9. 2022 - 23. 9. 2022 23. 9. 2022

* rok bo odprt le, če bodo še prosta vpisna mesta

 

ZA RAZSELJENE OSEBE IZ UKRAJINE

 Prijavni roki

 Roki za prijavo

 Sklep o izbiri

  Prvi rok do vključno četrtka 1. 9.2022 bo objavljeno
  Rok za zapolnitev mest  22. 9. 2022 - 23. 9. 2022 23. 9. 2022

 

ZA VPIS V VIŠJI LETNIK PO MERILIH ZA PREHODE

Prijavni rok za vpis v vse študijske programe in letnike: 1. 9. do 16. 9. 2022

 

 

Prijavo za vpis kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ Prijava za vpis

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo