Prijava in vpis v dodiplomske študijske programe FM

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2024/2025 dva dodiplomska študijska programa:

 

Postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025.

V skupnem uvodnem delu razpisa so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis. Kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo.

 

OPOZORILO za že vpisane študente
Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati.
Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo v 1. letnik (če nimajo pogojev za vpis po merilih za prehode v višji letnik), vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.                                                                                       
Več informacij o plačilu šolnine za študente rednega študija preberite tukaj
Kandidati, ki so srednjo šolo opravili v tujini morajo v prijavno-vpisnem postopku skozi postopek priznavanja tujega izobraževanja, več informacij  o postopku preberite v tej povezavi.
Za izredni študij vsi študenti plačajo šolnino po ceniku

 

 

Prijavo za vpis kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ v slovenskem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/ ali angleškem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en

Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana. 

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2024/2025 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko prek portala eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka določenega z razpisom.

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova. 

Kandidati/-ke lahko v prvem in drugem prijavnem roku po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali/-e pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat/-ka uvrščen/-a v prvega, za katerega bo izpolnil/-a vse pogoje.

Kandidati/-ke naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni/-e, da izpolnjujejo oziroma bodo izpolnjevali/-e pogoje za vpis v posamezni študijski program, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala! 

 

Oddaj prijavo za vpis tukaj Prijava za vpis

 

 

VPISNA MESTA ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

40  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku*

15  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

80 30

* Študijski program v angleškem jeziku se bo izvajal, če bo vanj vpisanih vsaj 15 študentov.

 

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA 

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

1  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku

1  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

1  -
 
VPISNA MESTA ZA TUJCE - DRŽAVLJANE DRŽAV ZAHODNEGA BALKANA (Albanija, BiH, Črna Gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija) 

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

4  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku*

30  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

4  -
 
VPISNA MESTA ZA TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE, razen držav Zahodnega Balkana) 

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

1  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku*

5  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

1  -

 

VPISNA MESTA ZA KANDIDATE ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ 

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

2  -

  Univerzitetni študijski program Management – izvedba v angleškem jeziku*

2  -

  Visokošolski strokovni študijski program Management

2  -

 

VPISNA MESTA V VIŠJI LETNIK PO MERILIH ZA PREHODE OZ. PO POGOJIH ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE 

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  UN Management - SLO - 2. letnik

 5  -

  UN Management - SLO - 3. letnik

5 -

  UN Management - ANG - 2. letnik

5 -

  UN Management - ANG - 3. letnik

5 -

  VS Management  - 2. letnik

5 5

  VS Management  - 3. letnik

5 5

 

Pogoji za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) na univerzitetni program Management so objavljeni na tej povezavi

Pogoji za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) na visokošolski strokovni študijski program Management so objavljeni na tej povezavi.

 

ZA VPIS V 1. LETNIK
ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN  
ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

 Prijavni roki

 Roki za prijavo

 Sklep o izbiri

   Predviden vpis kandidatov

  Prvi rok   20. 2. 2024 – 20. 3. 2024    do 22. 7. 2024  od 23. 7. 2023 do 16. 8. 2024 
  Drugi rok*   21. 8. 2024 – 27. 8. 2024   do 23. 9. 2024  od 23. 9. 2024 do 30. 9. 2024 
  Rok za zapolnitev prostih mest   25. 9. 2024 – 26. 9. 2024 do 10. ure   do 27. 9. 2024   od 27. 9. 2024 do 30. 9. 2024 

* rok bo odprt let, če bodo še prosta vpisna mesta, objava prostih mest bo predvidoma 20. 8. 2024

ZA TUJCE (DRŽAVLJANE DRŽAV NE-ČLANIC EVROPSKE UNIJE) 

 Prijavni roki    

 Roki za prijavo    

 Rok za oddajo popolne

 dokumentacije

  Predviden vpis kandidatov

 Prvi rok        20. 2. 2024 – 23. 5. 2024        15. 7. 2024  od 15. 7. 2024  do 29. 7. 2024  
 Drugi rok*   28. 5. 2024 – 29. 7. 2024 NE BO ODPRT   29. 7. 2024  od 29. 7. 2024 do 12. 8. 2024  
 Tretji rok*   12. 8. 2024 – 5. 9. 2024   5. 9. 2024  od 5. 9. 2024 do 19. 9. 2024 
 Rok za zapolnitev prostih mest                25. 9. 2024 – 26. 9. 2024 do 10. ure 26. 9. 2024 do 10. ure  do 30. 9. 2024 

* rok bo odprt le, če bodo še prosta vpisna mesta

 

ZA VPIS V VIŠJI LETNIK PO MERILIH ZA PREHODE (oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Prijavni rok za vpis v vse študijske programe in letnike: 1. 9. do 16. 9. 2024

 

 

Če imate težave pri oddaji prijave najprej na spletnem portalu eVŠ preberite navodila za oddajo prijave 

Če ste prijavo že oddali lahko preverite če je bila uspešno oddana lahko preverite še vpogled v prijavo in spreminjanje prijave.

Za pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) se obrnite na Urad za podporo uporabnikom – Enotni kontaktni center, in sicer med delavniki (pon. do pet.) od 8. do 22. ure. Lahko jim pišete na e-naslov ekc@gov.si ali jih pokličete na številko 080 2002, če kličete iz tujine pa na številko 00386 1 478 85 90.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo