Magistrski program Ekonomija in finance

 

Študijski program Ekonomija in finance je sodoben, mednarodno primerljiv in dinamičen študijski program. Znanja, ki jih dobi diplomant, mu pomagajo pri razumevanju in reševanju mikroekonomskih in finančnih problemov, s katerimi se vsak dan srečujemo v poslovnem svetu, ter tudi makroekonomskih izzivov v narodnem gospodarstvu kot celoti. Študij daje tudi povsem strokovna in praktična znanja, ki so uporabna pri uresničitvi podjetniških idej ali pri učinkoviti organizaciji in vodenju podjetja ali javnega zavoda.


Študij je namenjen vsem, ki načrtujejo in izvajajo strateške in operativne razvojne scenarije podjetij, izvajajo ekonomske analize za potrebe strateškega razvoja podjetja in znajo prepoznati priložnosti in nevarnosti ekonomskega, poslovnega in institucionalnega okolja ter se primerno odzvati.

 

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Študijsko področje: 0311 Ekonomija (KLASIUS-P-16); prej: 3141 Ekonomija (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: magister/magistrica ekonomije
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja študija: redni
Jezik: slovenski, angleški 
Kraj izvajanja: Koper
Šolnina: glej povezavo Šolnina in prispevki
Programski direktor: izr. prof. dr. Suzana Laporšek (suzana.laporsek@fm-kp.si)
  

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo