Magistrski program Inoviranje in podjetništvo

Osnovni cilj programa je usposobiti študente za bolj ustvarjalno, inovativno in v podjetništvo ter gospodarske rezultate usmerjeno delo. Pridobljene kompetence bodo po eni strani diplomantom omogočile delovati bolj inovativno ob ustanavljanju svojega podjetja ter v nadaljevanju pri razvoju, zaščiti in komercializaciji novih tržnih proizvodov v mednarodnem prostoru in doseganju drugih tipov inovacij (npr. procesnih), obenem pa jih bodo usposobile za snovanje ideje ter njeno komercializacijo skozi ustanovitev start-up podjetja, obvladovanje inovacijskih procesov v ustaljeni organizaciji in ustvarjanje ustrezne, inoviranju naklonjene kulture. 
Študij je namenjen vsem, ki želijo ustanoviti svoje podjetje, prej pa pridobiti za to ustrezna znanja, podjetnikom, ki si želijo nadgraditi znanja z novimi, svežimi pristopi in prijemi za povečanje poslovne uspešnosti svojih podjetij, praktikom, ki želijo v ustaljenih organizacijah spodbujati inovativnost, kreativnost in povečati inovacijsko uspešnost.

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Študijsko področje: 0488 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo (KLASIUS-P-16); prej: 3400 Poslovne in upravne vede (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: magister/magistrica inoviranja in podjetništva
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja študija: redni
Kraj izvajanja: Koper

Dodatne informacije


Referat za študentske zadeve

Koper

 05 610 20 03
 05 610 20 20
 referat@fm-kp.si

 

Uradne ure referata 

 

Naši študenti o programu

 •  

  Za študij sem se odločila, ker sem želela nadgraditi že pridobljeno znanje, izkušnje in kompetence na področju podjetništva.

  Alessandra Tinelli

 •  

  Za študij inoviranja in podjetništva na Fakulteti za management sem se odločila zaradi zanimivega programa in predmetnika.

  Urška Lukan

 • Magistrski študij inoviranja in podjetništva se mi zdi z vidika študenta izvrstna priložnost za spoznavanje področja inoviranja in sodobnih trendov v podjetništvu. Navdihuje me prav ta povezanost akademskega sveta z aktualnimi smernicami na tem področju v gospodarstvu. Interaktivno sodelovanje študentov, sprotno reševanje obveznosti predmetov skozi aktualne tematike in razvijanje drugačnega oziroma inovativnega pogleda na posel – vse to so razlogi, da mi je izbrani študij na Fakulteti za management izredno všeč.

  Andrej Gobina

   

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo