Magistrski program Management

Magistrski študijski program je sodoben mednarodno primerljiv študijski program, ki ponuja znanja iz vseh področij, ki jih potrebujejo managerji za vodenje organizacije. Študijski program je akreditiran pri evropski agenciji FIBAA  (The Foundation for International Business Administration Accreditation)

Program vsebuje osem (8) izbirnih modulov in se izvaja tudi v angleškem jeziku!

 

    

 

   

 

 

 

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Študijsko področje: 0413 Poslovanje in upravljanje, management (KLASIUS-P-16); prej: 3459 Poslovodenje in upravljanje (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: magister/magistrica managementa
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa: 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja: redni
Jezik: slovenski, angleški
Kraj izvajanja: Koper
Šolnina: glej povezavo Šolnina in prispevki
Programski direktor:  izvedba v slovenskem jeziku izr. prof. dr. Aleksander Janeš (aleksander.janes@fm-kp.si) , izvedba v angleškem jeziku prof. dr. Andrej Bertoncelj (andrej.bertoncelj@fm-kp.si)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo