Finančno poslovanje

Modul Finančno poslovanje je primeren za tiste, ki želite nadgraditi svoja znanja financ in računovodstva, pomembna za sprejemanje odločitev v podjetju. V okviru računovodskih predmetov boste spoznali kako izbrani poslovni dogodki vplivajo na računovodske izkaze, kako pripravljati poslovna poročila in kako razumeti njihovo vsebino, kakšne so obveznosti glede poročanja ter možnosti optimiranja davčnih obveznosti.

V okviru predmeta Računovodska politika podjetja boste spoznali vpliv izbranih računovodskih usmeritev na gospodarske kategorije in računovodske izkaze, analizo računovodskih poročil za zunanje uporabnike ter povezavo med računovodsko politiko podjetja in obdavčitvijo.

Izbirni predmet Kontroling 2 je usmerjen k razumevanju in uporabi zahtevnejših pristopov k računovodskemu predračunavanju, nadziranju, analiziranju, uravnavanju poslovnega izida in davčnemu optimiranju.

V finančnem delu, ki obsega predmet Finančni management 2 in je dopolnitev vsebin iz prvega letnika, boste spoznali:

  1. kaj določa vrednost podjetju, kako jo merimo in kako sprejemamo odločitve v smeri povečevanja vrednosti,
  2. kako deliti ustvarjeno vrednost lastnikom in vplive politike distribucije na vrednost podjetja,
  3. finančne vidike združitev podjetij,
  4. upravljanje s tveganji,
  5. realne opcije pri odločanju ter
  6. problematiko mednarodnega finančnega managementa.

Na voljo je tudi izbirni predmet Alternativne oblike financiranja podjetij, pri katerem boste spoznali posebne in inovativne oblike financiranja podjetij primerne za potrebe zagona, rasti ali zagotavljanja likvidnosti podjetja.

 

Predmetnik

                      1. letnik                      

     2. letnik     

Management in organizacija (9KT)
Obvezni predmeti
Management poslovnih procesov (9KT)  Vodenje (6KT)
Strateški management 2 (9KT)  Raziskovalna metodologija v družboslovju (6KT)
Management oskrbnih verig (9KT)  Magistrska naloga (18KT)
Računovodstvo za management (6KT)
Modul ''Finančno poslovanje''
Finančni management 1 (6KT)  Finančni management 2 (6KT)
Marketinške strategije (6KT)  Računovodska politika podjetja (6KT)
Podjetniška družba (6KT)  Bilančno in finančno pravo (6KT)
 
Izbirni predmeti
  Izbirni predmet 1 (6KT)
  Izbirni predmet 2 (6KT)

*KT = kreditne točke

 

Ostali moduli


      

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo