Jeziki v poslovnem okolju

Modul 'Jeziki v poslovnem okolju' je oblikovan tako, da povečuje jezikovne in kulturne spretnosti študentov. Predavanja pri posameznih predmetih potekajo v angleškem, nemškem, italijanskem in ruskem jeziku ter pokrivajo teme kot so: angleščina kot svetovni jezik, jezikovne strategije in mala ter srednje velika podjetja, bonton, običaji in kultura v nemško govorečih državah ter kulturna identiteta v Ruski federaciji.

Vsi predmeti temeljijo na z raziskavami podprtem učenju in poučevanju, ki ponujajo študentom možnost za pridobivanje praktičnih izkušenj glede obvladovanja izzivov, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja pri uporabi tujih jezikov.

 

Predmetnik

                              1. letnik                              

2. letnik

Management in organizacija (9KT)
Obvezni predmeti
Management poslovnih procesov (9KT)  Vodenje (6KT)
Strateški management 2 (9KT)  Raziskovalna metodologija v družboslovju (6KT)
Management oskrbnih verig (9KT)  Magistrska naloga (18KT)
Računovodstvo za management (6KT)
Modul ''Jeziki v poslovnem okolju''
Finančni management 1 (6KT)  Angleščina kot globalni jezik (6KT)
Marketinške strategije (6KT) Jezikovne strategije in MSP (6KT)
Podjetniška družba (6KT) Jezikovne in kulturne prepreke in evropsko podjetništvo (6KT)
 
Izbirni predmeti
  Izbirni predmet 1 (6KT)
  Izbirni predmet 2 (6KT)

*KT = kreditne točke

 

Ostali moduli


      

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo