Kadrovski management

Človeški dejavniki in kulturna okolja v managementu - si predstavljate svet, ki ga upravljajo umetna inteligenca in roboti, ki mislijo, čustvujejo, se odločajo in se vedejo kot človeška bitja?

Takšnega ustroja človeštvo v naši dobi zaradi izjemne kompleksnosti človeških bitij gotovo še ne bo doživelo. Kajti samo za ljudi so značilne zmožnosti kompleksnega doživljanja, čustvovanja, komunikacije, načrtovanja, mišljenja in večplastne družbene interakcije. V tem modulu boste med drugim izvedeli:

  • kako bodo zaposlovalci kadrovali čez 5 let,
  • kaj je agilni kadrovski management,
  • s katerimi glavnimi etičnimi dilemami se bomo v prihodnje soočali pri ocenjevanju zaposlenih,
  • zakaj so nekateri zaposleni bolj izpostavljeni poklicnemu stresu in izgorelosti kot drugi,
  • zakaj nekateri ljudje lažje postanejo vodje skupine in kako je to povezano s čustveno inteligentnostjo,
  • ali je na ženske zaposlene res lažje vplivati kot na moške zaposlene,
  • katera so glavna žarišča in vzroki (organizacijskih, mednarodnih, medetničnih) konfliktov in kako delovati v konfliktnih okoljih,
  • kako na poslovanje slovenskih podjetnikov v tujini vplivajo različna (geo)ekonomska, (geo)politična, pravna, varnostna in kulturna (religijska) okolja in
  • kako sta povezana novi koronavirus in neoliberalizem.

Na ta in na mnoga druga aktualna družbena vprašanja, ki se dotikajo funkcioniranja posameznikov, organizacij in širših okolij, bodo odgovarjali predavatelji v modulu, ki so priznani strokovnjaki s svojih področij. Znanje, ki ga boste pridobili, boste s pridom uporabili v vseh družbenih stikih z drugimi zaposlenimi, podrejenimi, nadrejenimi in poslovnimi parterji doma in v tujini in to ne glede na to, v kateri panogi ste ali boste delovali. Ker so človeški odnosi še zmeraj poglavitni dejavnik, ki o(ne)mogoča sodelovanje, timsko delo, poslovni razvoj in družbeni napredek. In ker se pri delovanju v poslovnem okolju ne morete zanesti samo na umetno inteligenco.

Delo pri predmetih poteka v majhnih skupinah in je interaktivno - preko študija primerov iz prakse, diskusij ter poglobljenega študija in predstavitev s strani študentov.

 

Predmetnik

                      1. letnik                      

2. letnik

Management in organizacija (9KT)
Obvezni predmeti
Management poslovnih procesov (9KT)  Vodenje (6KT)
Strateški management 2 (9KT)  Raziskovalna metodologija v družboslovju (6KT)
Management oskrbnih verig (9KT)  Magistrska naloga (18KT)
Računovodstvo za management (6KT)
Modul ''Kadrovski management''
Finančni management 1 (6KT) Sodobni kadrovski pristopi in orodja (6KT)
Marketinške strategije (6KT)  Organizacijsko vedenje (6KT)
Podjetniška družba (6KT)  Pravo managementa kadrov (6KT)
 
Izbirni predmeti
  Izbirni predmet 1 (6KT)
  Izbirni predmet 2 (6KT)

*KT = kreditne točke

 

Ostali moduli


      

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo