Management industrije 4.0

S študijem modula 'Management Industrije 4.0' v okviru magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management pridobite znanje, spretnosti in kompetence, s katerimi lahko razrešujete najbolj kompleksne izzive razvoja ob podpori sodobnih tehnologij Industrije 4.0 in tako prispevate k pozitivnim družbenim spremembam. Modul vam omogoča široke zaposlitvene možnosti tako v privatnem kakor tudi v javnem sektorju ter s samozaposlitvijo v lastnem podjetju.

Namen modula je usposobiti študente za usmerjevalce Industrije 4.0, ki bodo z uporabo tehnoloških rešitev sposobni razvoja novih vpogledov, pristopov in metod ravnanja skladnih s temeljnimi načeli trajnostnega razvoja. Študijski program in modul posodabljamo ob pravem času, kajti ideja in metoda razvoja managementa industrije 4.0 postavlja v ospredje prehod v družbo znanja in inovativnosti, učinkovite rabe virov ter konkurenčnosti gospodarstva in povezanosti družbe.

Modul je zasnovan tako, da nadgrajuje osnovna znanja, veščine in vrednote, ki se navezujejo na gospodarske, družbene, okoljske in tehnološke vidike razvoja managementa iz prvega letnika. Študentje pridobijo poglobljen vpogled v teme kot so:

  • Trajnostna organizacija v digitalni družbi,
  • Strateški management tehnologij,
  • Management pravic industrijske lastnine in
  • Managerski vidiki pametnih tehnologij.

S tem pridobite ključne poudarke in smeri za odgovore na vprašanja in izzive kot so:

  • Kako pravočasno zaznati perspektivne poslovne priložnosti in razviti inovativne izdelke, storitve in poslovne modele?
  • Kaj je management Industrije 4.0 in kako v organizacijah učinkovito voditi razvojni proces in prispevati k skupni družbeni blaginji?
  • Kako izkoristiti ustvarjalni potencial zaposlenih in partnerskih organizacij?
  • Kako v organizacijah razvijati inovacijsko kulturo in povečati poslovno uspešnost?
  • Kako ustvariti dodano vrednost na podlagi svežih idej in raziskovalnih razvojnih dosežkov?

Največja inovacija prihodnosti bo sprememba nas samih. Zato bodite nosilci spremembe in se nam pridružite v modulu Management Industrije 4.0.

 

Predmetnik

                       1. letnik                     

2. letnik

Management in organizacija (9KT)
Obvezni predmeti
Management poslovnih procesov (9KT)  Vodenje (6KT)
Strateški management 2 (9KT)  Raziskovalna metodologija v družboslovju (6KT)
Management oskrbnih verig (9KT)  Magistrska naloga (18KT)
Računovodstvo za management (6KT)
Modul ''Management industrije 4.0''
Finančni management 1 (6KT)  Trajnostna organizacija v digitalni družbi (6KT)
Marketinške strategije (6KT)  Strateški management tehnologij (6KT)
Podjetniška družba (6KT)  Management pravic industrijske lastnine (6KT)
 
Izbirni predmeti
  Izbirni predmet 1 (6KT)
  Izbirni predmet 2 (6KT)

*KT = kreditne točke

 

Ostali moduli


       

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo