Management v sodobni družbi

Iščete odgovore na aktualna vprašanja in izzive, s katerimi se soočajo organizacije ob hitrih in prelomnih spremembah našega časa:

 • Kako se spreminja družbeno okolje in razumevanje dela?
 • Kaj pomeni družbeno odgovorno ravnanje?
 • Kako se uspešno povezovati in sodelovati v multikulturnem okolju?
 • Kakšni so sodobni trendi v managementu?

Odgovore na ta vprašanja boste pridobili pri študiju Modula Management v sodobni družbi v okviru magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management.

V okviru modula boste razvili vrednote, znanje in spretnosti, s katerimi lahko uspešno vodite pridobitne ali nepridobitne organizacije in učinkovito razrešujete poslovne izzive, ki se pri tem porajajo. Vsebine modula vam omogočajo, da uspešno razvijete lastno profesionalno kariero ob zavedanju vrednot pomembnih za razvoj posameznika, organizacije in družbe. 

Modul je zasnovan tako, da nadgrajuje znanja in veščine iz prvega letnika, ki se navezujejo na družbene, gospodarske in tehnološke vidike managementa in organizacije. Slednji so:

 • Management in organizacija,
 • Management poslovnih procesov,
 • Strateški management in
 • Management oskrbnih verig.

Študentje tako pridobljena znanja in veščine nadgradijo in poglobijo s pomočjo transverzalnih kompetenc, ki jih pridobijo v okviru predmetov:

 • Management sprememb,
 • Moč ustvarjalnosti in inovativnega razmišljanja,
 • Pravni vidiki poslovodenja in
 • Management projektov. 

Največja inovacija prihodnosti bo sprememba nas samih. Zato bodite nosilci spremembe in se nam pridružite v modulu Management v sodobni družbi .

 

Predmetnik

                              1. letnik                              

2. letnik

Management in organizacija (9KT)
Obvezni predmeti
Management poslovnih procesov (9KT)  Vodenje (6KT)
Strateški management 2 (9KT)  Raziskovanlna metodologija v družboslovju (6KT)
Management oskrbnih verig (9KT)  Magistrska naloga (18KT)
Računovodstvo za management (6KT)
Modul ''Management v sodobni družbi''
Finančni management 1 (6KT)  Management sprememb (6KT)
Marketinške strategije (6KT)      Moč ustvarjalnosti in inovativnega razmišljanja (6KT)       
Podjetniška družba (6KT)  Pravni vidiki poslovodenja (6KT)
 
Izbirni predmeti
  Izbirni predmet 1 (6KT)
  Izbirni predmet 2 (6KT)

*KT = kreditne točke

 

Ostali moduli


      

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo