Podjetništvo

V okviru modula Podjetništvo boste nadgradili znanja ter spoznali značilnosti, priložnosti in izzive sodobnih oblik podjetništva.

Svoje spretnosti in znanja boste pri prvem modulnem predmetu nadgradili z dizajnerskim pristopom k razvoju novih izdelkov in storitev, ki vas bo z delom v skupinah ob pomoči sodobnih tehnologij popeljal preko različnih faz razumevanja uporabnikov v realnem okolju, njihovih problemov, interpretacije, načinov generiranja idej, kreativnega reševanja izzivov, prototipiranja in nastavkov implementacije vaših rešitev. Spoznali boste uporabniško usmerjeno inoviranje in se usposobili za uporabo dizajnerskega razmišljanja pri iskanju rešitev in snovanju novih izdelkov/storitev oz. poslovnih modelov organizacij, ki ustvarjajo vrednost.

Z drugim modulnim predmetom boste naredili korak v smer komercializacije poslovne ideje in razvoja vaše edinstvene blagovne znamke, bodisi novega startup podjetja, inovativnega produkta ali storitve, korak po koraku, od vaše ideje, preko razvoja uspešne zgodbe, vidnih elementov, njihove zaščite ter implementacije na trgu s sodobnimi orodji tržnega komuniciranja. Naučili se boste izkoristiti potencial IKT in projektnega pristopa pri transformaciji idej in raziskovalno razvojnih dosežkov v poslovne rezultate ter sooblikovali svojo oziroma prispevali k utrditvi obstoječe blagovne znamke inovativnih produktov, storitev ali startup podjetij.

Z izbirnim predmetom pa boste razumeli življenjski slog podjetnikov in samozaposlenih, startup in scale up (hitrorastočega) podjetništva, socialnega, trajnostnega in družinskega podjetništva. V okviru srečanj boste osebno spoznali tudi uspešne podjetnike, predstavnike posameznih oblik podjetništva, njihove dobre prakse in življenjske zgodbe.

Delo pri vseh podjetniških predmetih bo potekalo interaktivno, v kreativno-inovacijskem okolju INNOlaba (posebej opremljene inovacijske učilnice), na praktičnih primerih, v povezavi s poslovno prakso oziroma raziskovalnimi projekti ter ob vključevanju izkušenj uspešnih podjetnikov, ki bodo s študenti delili svoja znanja in izkušnje.

 

Predmetnik

                              1. letnik                              

2. letnik

Management in organizacija (9KT)
Obvezni predmeti
Management poslovnih procesov (9KT)  Vodenje (6KT)
Strateški management 2 (9KT)  Raziskovalna metodologija v družboslovju (6KT)
Management oskrbnih verig (9KT)  Magistrska naloga (18KT)
Računovodstvo za management (6KT)
Modul ''Podjetništvo''
Finančni management 1 (6KT)  Dizajnerski pristop k inoviranju (6KT)
Marketinške strategije (6KT)  Razvoj startup podjetja: od ideje do blagovne znamke (6KT)
Podjetniška družba (6KT)  Pravni vidiki poslovodenja (6KT)
 
Izbirni predmeti
  Izbirni predmet 1 (6KT)
  Izbirni predmet 2 (6KT)

*KT = kreditne točke

 

Ostali moduli


      

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo