Poslovanje v digitalnem okolju

Modul »Poslovanje v digitalnem okolju« bistveno izboljšuje digitalno pismenost v poslovne namene in prispeva znanje ter razvija ključne kompetence s področja elektronskega poslovanja, digitalnega marketinga, e-plačevanja, varnosti in upravljanja projektov e-poslovanja in obdelave množičnih podatkov z najnovejšimi pristopi strojnega učenja in s tem povečuje zaposlitvene možnosti.

 

Predmetnik

                              1. letnik                              

2. letnik

Management in organizacija (9KT)
Obvezni predmeti
Management poslovnih procesov (9KT)  Vodenje (6KT)
Strateški management 2 (9KT)  Raziskovalna metodologija v družboslovju (6KT)
Management oskrbnih verig (9KT)  Magistrska naloga (18KT)
Računovodstvo za management (6KT)
Modul ''Poslovanje v digitalnem okolju''
Finančni management 1 (6KT)  Management e-poslovanja (6KT)
Marketinške strategije (6KT)  Množični podatki za odločanje (6KT)
Podjetniška družba (6KT)  Pravo, internet in zasebnost (6KT)
 
Izbirni predmeti
  Izbirni predmet 1 (6KT)
  Izbirni predmet 2 (6KT)

*KT = kreditne točke

 

Ostali moduli


      

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo