Predmetnik - Magistrski program Management

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

KT

 
Obvezni predmeti

 

60-070

Management in organizacija

9

60-137

Finančno poslovanje

9

60-180

Raziskovanje v managementu – kvalitativna metodologija

3

60-015

Strateški management

9

60-003

Pravni vidiki managementa

9

60-940

Strokovno razvojno delo 1

3

 
Izbirni predmeti
 

60-XXX

Izbirni predmeti (2)

18

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

60-119

Trajnostna rast organizacije

9

60-138

Management oskrbnih verig

9

60-183

Raziskovanje v managementu – kvantitativna metodologija

3

60-950

Strokovno razvojno delo 2

3

60-930

Magistrska naloga

18

 
Izbirni predmeti
 

60-XXX

Izbirni predmeti (2)

18

 

 

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 36 KT.

Študent lahko izbere izbirne predmete tudi na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini, vendar do največ 36 KT. Tako pridobljene KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu s pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti.

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo