Predmetnik - Magistrski program Management

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

    KT  

 
Obvezni predmeti

 

60-301 

Management in organizacija

9

60-302

Management poslovnih procesov

9

60-303 Strateški management 2 9

60-304

Management oskrbnih verig

9

60-305

Računovodstvo za management

6

60-306 Finančni management 1 6
60-307 Marketinške strategije 6

60-308

Podjetniška družba 

6


Šifra predmeta
Študijske obveznosti
     KT    
 
Obvezni predmeti
 

 60-309

Vodenje

6

 60-310

Raziskovalna metodologija v družboslovju

6

 

Magistrska naloga

18

 

 

Modul*

 

 

 

Modulni predmeti (3)

 18
     
 
Izbirni predmeti
 

60-XXX

Izbirni predmeti (2)

12

* Študent izbere modul ob vpisu v 2. letnik. 

 

Modul obsega tri obvezne predmete. Vsi modulni predmeti imajo 6 KT,

 

Šifra predmeta

Management v sodobni družbi         

60-311  Management sprememb
60-312  Moč ustvarjalnosti in inovativnega razmišljanja
60-313  Pravni vidiki poslovodenja

 

Šifra predmeta

Management Industrije 4.0               

60-314  Trajnostna organizacija v digitalni družbi
60-315 Strateški management tehnologij
60-316  Management pravic industrijske lastnine

 

Šifra predmeta

Poslovanje v digitalnem okolju         

60-317  Management e-poslovanja
60-318 Množični podatki za odločanje
60-319  Pravo, internet in zasebnost

 

Šifra predmeta

        Marketing                                  

60-320 Management blagovnih znamk
60-321  Marketinško komuniciranje
60-322  Tržno pravo - izbrane teme

 

Šifra predmeta

Finančno poslovanje                      

60-323  Finančni management 2
60-324 Računovodska politika podjetja
60-325  Bilančno in finančno pravo

 

Šifra predmeta             

                    Podjetništvo                                      

60-326 Dizajnerski pristop k inoviranju
60-327  Razvoj startup podjetja: od ideje do blagovne znamke
60-313 Pravni vidiki poslovodenja

 

Šifra predmeta          

Jeziki v poslovnem okolju                                  

60-328 Angleščina kot globalni jezik
60-329  Jezikovne strategije in MSP
60-330 Jezikovne in kulturne prepreke in evropsko podjetništvo

 

Šifra predmeta

Kadrovski management                      

 60-331 Sodobni kadrovski pristopi in orodja
 60-332 Organizacijsko vedenje
 60-333 Pravo managementa kadrov

 

 

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 12 KT.

Študent lahko izbirne predmete izbira iz nabora izbirnih predmetov študijskega programa,  predmete iz modulov, ki ni izbrani modul ali predmete drugih študijskih programov na UP FM, na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Več informacij za izbirnost na drugih programih Univerze na Primorskem najdete na strani Izbirnost med članicami univerze

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo