Magistrski program Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija

Mednarodni magistrski program Politologija je moderen in dinamičen študijski program, ki študentom omogoča izbiro med dvema moduloma - Mednarodni odnosi ter Gospodarska diplomacija. 
Modul Mednarodni odnosi; diplomanti tega modula pridobijo znanja in veščine s področja preteklih in trenutnih političnih fenomenov, s poudarkom na razumevanju globalnih zadev in mednarodnega političnega okolja. 
Modul Gospodarska diplomacija; študentom bodo tekom študija posredovana znanja, ki jih potrebujejo za vstop v globalno diplomatsko okolje. Diplomanti bodo sposobni razumeti in sodelovati na področju mednarodne trgovine, izvajati mednarodna pogajanja in delovati znotraj mednarodnega gospodarsko-diplomatskega konteksta. 
Študenti obeh modulov bodo po zaključenem študiju pripravljeni na samozavesten vstop na globalni trg dela, mednarodnih odnosov in diplomacije ter na lasten prispevek k rasti in dobrobiti globalne družbe. 
Pri izvedbi programa Politologija sodelujejo na tem področju cenjeni profesorji iz Slovenije in tujine. Tekom študija bodo študenti spoznali tako izzive resničnega sveta kot tudi raziskovalne projekte v tem sektorju. 

 

Vrsta programa: magistrski študijski program
Študijsko področje: 0312 Politologija, odnosi posameznik-družba-država (KLASIUS-P-16); prej: 3130 Politologija, odnosi posameznik-družba-država (KLASIUS-P)
Strokovni naslov: magister/magistrica politologije
Raven izobrazbe SOK: 8
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 120 kreditnih točk
Trajanje programa: dve leti
Način izvajanja študija: izredni
Jezik izvajanja: slovenski, angleški 
Kraj izvajanja: Koper
Šolnina: glej povezavo Šolnina in prispevki
Programski direktor: doc. dr. Primož Šterbenc (primoz.sterbenc@fm-kp.si)

Dodatne informacije


Referat za študentske zadeve

Koper

 05 610 20 03
 05 610 20 20
 referat@fm-kp.si

 

Uradne ure referata 

 

Naši študenti o programu

 • Študij politologije me je že v prvem mesecu navdušil. Navdušili so me pristop profesorjev, odnos profesorjev do študentov in način, kako potekajo predavanja. Z gotovostjo lahko trdim, da je študij Politologije na Fakulteti za management pravi izbor za tiste, ki želijo odlično znanje s področja filozofije, politike in mednarodnih odnosov, s katerim si lahko pomagajo pri razumevanju današnjega časa, pri svojem delu ali nadaljevanju študija.

  Jelena Lekić

 • Magistrski študij Politologije na Fakulteti za management je – čeprav tudi priprava za zaposlitev na družboslovnem in humanističnem področju – odlična podlaga za nadaljnji poglobljen študij, še bolj pa priprava človekove osebnosti za dejavno življenje v politični skupnosti, tako lokalni kot globalni, toda z drugačnim pogledom na politiko, etiko in družbo.

  Zlatko Gombar

 • Študij politologije je zahteven in poglobljen, a izjemno zanimiv. Prednost predstavlja delo v majhni skupini, oseben pristop, predvsem pa odličnost predavateljev.

  Simona Simonovič

 • Podiplomski študij politologije je edinstven študij, ki vam bo razširil horizonte mišljenja v smeri, ki si jih morda prej niti predstavljali niste. Za vse, ki si želite več od branja, izražanja, predavanj in znanja.

  Jasmina Smotlak

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo