Predmetnik - Magistrski program Management trajnostnega razvoja - vpisani do vključno 2020/2021

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

KT

 

Obvezni predmeti

 

61-045

Politika trajnostnega razvoja

9

61-047

Zeleno gospodarstvo

9

61-046

Raziskovanje v managementu 1

3

61-001

61-060

Okoljska etika in trajnostni razvoj (do vključno 2018/2019)

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja in okoljska etika (od 2019/2020)

 

9

61-050

Varstvo narave in trajnostno kmetijstvo

9

61-048

Strokovno razvojno delo 1

3

 

Izbirni predmeti

 

61-XXX

Izbirni predmeti (3)

18

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

61-051

Okoljsko zdravje

9

61-061

Regionalno planiranje in trajnostni razvoj

9

61-053

Raziskovanje v managementu 2

3

61-062

Prakse trajnostnega managementa (od 2019/2020)

6

61-054

Strokovno razvojno delo 2

3

61-930

Magistrska naloga

18

 
Izbirni predmeti
 

61-XXX

Izbirni predmeti (3) do vključno 2018/2019

Izbirni predmeti (2) od 2019/2020

(18)

12

 

 

 

 

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 36 KT.

 

Študent lahko študijske obveznosti v obsegu 18 ECTS (izbirni predmeti) pridobi na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Tako pridobljene KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu s pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti.

 

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo