Predmetnik - Magistrski program Management trajnostnega razvoja od študijskega leta 2021/2022

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

KT

 

Obvezni predmeti

 

61-101 

Politika trajnostnega razvoja 

9

61-102

Zeleno in krožno gospodarstvo 

9

61-103 

Trajnostno dobro počutje 

6

61-104 

Trajnostno upravljanje z naravnimi viri 

9

 61-105

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja in okoljska etika                    

9

61-106 

Trajnostni management turističnih destinacij

6

 

Izbirni predmeti

 

61-XXX

Izbirni predmeti (2)

12

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
KT
 
Obvezni predmeti
 

61-107 

Prakse trajnostnega managementa v digitalni družbi              

9

61-108

Pravni vidiki trajnostnega razvoja 

9

61-109 

Raziskovalna metodologija v družboslovju 

6

61-110 

Management trajnostnega inoviranja

6

61-111 

Trajnostno in socialno podjetništvo 

6

61-930

Magistrska naloga

18

 
Izbirni predmeti
 

61-XXX

Izbirni predmet

6

 

 

Šifra predmeta
Predmet (vsi predmeti v obsegu 6 KT)

61-112

Trajnostne nabavne verige 

61-113

Družba 5.0: Izzivi prihodnosti 

61-114 

Trajnostno upravljanje prostora                     

61-115

Antropologija razvoja 

61-116

Globalni razvojni izzivi 

61-117

Avtentičnost kot turistični resurs

61-118 

Trajnostne finance

61-119

Trajnostna potrošnja

 

 

Izbirne vsebine programa obsegajo 18 KT.

 

Študent lahko študijske obveznosti v obsegu 18 ECTS (izbirni predmeti) pridobi na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini. Tako pridobljene KT lahko uveljavi v študijskem programu v skladu s pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti. Več informacij za izbirnost na drugih programih Univerze na Primorskem najdete na strani Izbirnost med članicami univerze

 

 

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo