Vpis v magistrske študijske programe

 

Vsi programi se izvajajo na sedežu fakultete v Kopru.

 

Vpisne pogoje, število vpisnih mest ter postopek prijave in vpisa določa Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024. Pred oddajo prijave za vpis preberite tudi Skupni uvodni del razpisa.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Referatu za študentske zadeve.

Skupni razpis za vse študijske programe univerze je objavljen na spletni strani univerze Razpis za vpis v magistrske študijske programe.

Prijavo za vpis oddate preko elektronske vloge eVŠ na naslednji povezavi Prijava za vpis , preberite tudi NAVODILA za oddajo prijave za vpis preko elektronske vloge eVŠ

 

Magistrski študijski programi (1. letnik)
Vpisna mesta za Slovence in državljane držav EU - rok za zapolnitev mest

 Študijski program*

        Redni študij          

        Izredni študij       

  Vzporedni študij  

  magistrski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

DA  - NE

  magistrski program Management – izvedba v angleškem jeziku

DA
 -

  magistrski program Ekonomija in finance – izvedba v slovenskem jeziku

NE NE

  magistrski program Ekonomija in finance – izvedba v angleškem jeziku

DA -  -

  magistrski program Management trajnostnega razvoja

DA  -  NE

  magistrski program Pravo za management

DA  NE

  magistrski program Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija – izvedba v slovenskem jeziku

- DA  -

  magistrski program Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija – izvedba v angleškem jeziku

DA  -

 * posamezen študijski program se izvede, če bo vanj vpisanih vsaj 15 študentov

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva - rok za zapolnitev mest

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  magistrski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

NE  -

  magistrski program Management – izvedba v angleškem jeziku

NE  -

  magistrski program Ekonomija in finance – izvedba v slovenskem jeziku

NE  -

  magistrski program Ekonomija in finance – izvedba v angleškem jeziku*

NE  -

  magistrski program Management trajnostnega razvoja

NE -

  magistrski program Pravo za management

NE

  magistrski program Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija – izvedba v slovenskem jeziku

 - NE

  magistrski program Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija – izvedba v angleškem jeziku

NE

 

Vpisna mesta (1. letnik) za tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) - rok za zapolnitev mest

 Študijski program

        Redni študij          

        Izredni študij       

  magistrski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

NE

  magistrski program Management – izvedba v angleškem jeziku

DA  -

  magistrski program Ekonomija in finance – izvedba v slovenskem jeziku

NE

  magistrski program Ekonomija in finance – izvedba v angleškem jeziku

DA -

  magistrski program Management trajnostnega razvoja

NE  -

  magistrski program Pravo za management

NE

  magistrski program Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija – izvedba v slovenskem jeziku

 -  -

  magistrski program Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija – izvedba v angleškem jeziku

NE

 

 

 

Magistrski študijski programi - nadaljevanje študija v višjem letniku – vpis v 2. letnik (in po merilih za prehode) - rok za zapolnitev mest

 Študijski program

       Slovenci in državljani EU                  

       Tujci držav izven EU                    

  magistrski program Management – izvedba v slovenskem jeziku

DA NE

  magistrski program Management – izvedba v angleškem jeziku

DA NE

  magistrski program Ekonomija in finance – izvedba v slovenskem jeziku

NE  -

  magistrski program Ekonomija in finance – izvedba v angleškem jeziku

 -

  magistrski program Management trajnostnega razvoja

 NE  -

  magistrski program Pravo za management

NE

  magistrski program Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija – izvedba v slovenskem jeziku

 -

  magistrski program Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija – izvedba v angleškem jeziku

-
Merila za prehode za posamezen magistrski študijski program so objavljena v predstavitvi posameznega programa. 

 

 

Kandidat za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko odda največ tri prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsaka zaključena oddaja elektronske vloge v spletnem portalu eVŠ. 

Kandidat se prijavi s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom ali uporabniškim imenom in geslom prek sistema SI-PASS. Podrobnejša navodila za prijavo na razpis so objavljena v Skupnem uvodnem delu razpisa za vpis. 

Kandidati (slovenski državljani in državljani držav članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU ter kandidati za vpis po merilih za prehode) se prijavijo na razpisna mesta v treh oziroma štirih prijavnih rokih:

Prijava za vpis 

NAVODILA za oddajo prijave za vpis preko elektronske vloge eVŠ

Prijavni roki za Slovence in državljane držav EU  ter Slovence brez slovenskega državljanstva

 Prijavni roki                         

 Roki za prijavo                              

 Rok za oddajo popolne dokumentacije

 Sklep o izbiri   

   Prvi rok   6. 4. 2023 – 24. 8. 2023  do 4. 9. 2023  predvidoma 6. 9. 2023 
  Drugi rok   7. 9. 2023– 14. 9. 2023  do 18. 9. 2023  predvidoma 20. 9. 2023 
  Tretji rok   22. 9. 2023 – 25. 9. 2023 do 12. ure  do 25. 9. 2023 do 12. ure  predvidoma  26. 9. 2023 

 

Prijavni roki za tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) 

 Prijavni roki                     

 Roki za prijavo                         

 Rok za oddajo popolne dokumentacije

 Sklep o izbiri   

  Prvi rok   6. 4. 2023 – 11. 8. 2023  do 16. 8. 2023  predvidoma 22. 8. 2023 
  Drugi rok   18. 8. 2023– 25. 8. 2023  do 4. 9. 2023  predvidoma 6. 9. 2023 
  Tretji rok 7. 9. 2023 - 14. 9. 2023  do 18. 9. 2023  predvidoma 20. 9. 2023 
  Četrti rok   22. 9. 2023 – 25. 9. 2023 do 12. ure  do 25. 9. 2023 do 12. ure  predvidoma 26. 9. 2023 

 

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode je odprt od 1. 9. do 15. 9. 2023

 

 POMEMBNO!

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA.

 

Prijavo za vpis (v 1. letnik ali v višji letnik) kandidat odda prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/

 

Zahtevana dokazila (priloge) mora kandidat naložiti elektronsko preko portala do določenega datuma.  

 

V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študij v tujini in jim je bila, v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja.

 

 • Kandidat s tujo listino v izobraževanju, ki že ima odločbo o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, ob prijavi upošteva navodila za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Odločbo skupaj z vsemi dokazili naloži elektronsko preko portala.
 • Za kandidata s tujo listino v izobraževanju, ki še nima odločbe o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij (v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava) šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidat, ki bo oddal nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bo individualno dodatno obveščen o zahtevi in roku za posredovanje dokazil.

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na strani Priznavanje tujega izobraževanja kjer so navedena dokazila, ki jih mora kandidati naložiti v elektronski obliki na spletni portal.  

 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih dokumentov.Vsa zahtevana dokazila se priložijo elektronsko (e-kopija ali fotografija) prek portala eVŠ. Kandidati ne pošiljajo ničesar po navadni pošti.

Kandidati za vpis v 1. letnik predložijo:

 • diplomsko listino – obvezna priloga,
 • potrdilo o opravljenih izpitih iz katerega je razvidnaa povprečna ocena študija ali kopija priloge k diplomi – obvezna priloga.
 • potrdilo o znanju angleškega jezika na ravni B2, če se kandidat vpisuje v program v angleškem jeziku  obvezna priloga.  

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo:

 • potrdilo o opravljenih izpitih iz katerega je razvidna povprečna ocena študija – obvezna priloga,
 • soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) – obvezna priloga.

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da je kandidat diplomant) morajo kandidati predložiti:

 • diplomsko listino – obvezna priloga,
 • potrdilo o opravljenih izpitih iz katerega je razvidna povprečna ocena študija ali kopija priloge k diplomi – obvezna priloga,
 • učne načrte (učni načrti predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga.
 • potrdilo o znanju angleškega jezika na ravni B2, če se kandidat vpisuje v program v angleškem jeziku – obvezna priloga.  

 

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrske študijske programe 2. stopnje (v primeru, da je kandidat študent) morajo kandidati predložiti:

 • potrdilo o opravljenih izpitih iz katerega je razvidna povprečna ocena študija – obvezna priloga,
 • učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna priloga.
 • potrdilo o znanju angleškega jezika na ravni B2, če se kandidat vpisuje v program v angleškem jeziku – obvezna priloga.  

 

Diplomantom Fakultete za management ni treba prilagati potrdila o opravljenih izpitih in kopije diplome.

 

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Termini sprejemnih izpitov bodo  objavljeni na spletni strani Sprejemni in diferencialni izpiti. Kandidati bodo pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

 

V 1. letnik študijskih programov se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih strokovnih področij, ki pa morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti kot izhaja iz navedenih pogojev pri posameznih študijskih programih. Izpitni roki za predmete premostitvenega programa so objavljeni na spletni strani Sprejemni in diferencialni izpiti

Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti premostitveni program (dodatne študijske obveznosti) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan roka za prijavo izpolnjevali vpisne pogoje.

Kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja iz predmetov premostitvenega programa za namen izpolnjevanja pogojev za vpis (predmete premostitvenega programa), naslovijo vlogo na Komisijo za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do 16. avgusta 2023.

 

Sprejeti kandidati bodo prejeli vabilo k vpisu, s podrobnejšimi navodili in termini za vpis ter drugimi pomembnimi informacijami, povezanimi s študijem na študijskem programu. VPIS v magistrske študijske programe se na podlagi izpolnjenega vpisnega lista opravi najpozneje do 30. septembra 2023.

 

Navodila za izpolnjevanje prijave v eVŠ so objavljena na spletni strani eVŠ.

VSEBINSKA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJE PRIJAVE 

Za vprašanja, ki se nanašajo na vsebino razpisa in predložitve dokazilBlaž Korent, e-naslov: blaz.korent(at)fm-kp.si

Za vprašanja, ki se nanašajo na priznavanje tujega izobraževanja: mag. Tatjana Trebec, e-naslov: tatjana.trebec(at)fm-kp.si

 

TEHNIČNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE

Za splošno pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) med delavniki (pon. do pet.) od 8:00 do 22:00 ure:

 • e-naslov: ekc@gov.si
 • tel.:  080 2002
 • tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo