Študijski program 3. stopnje

Doktorski študij na Fakulteti za management daje vrhunska teoretična in strokovna znanja, znanja s področja znanstvenoraziskovalnih metod, novih znanstvenih modelov in konceptov ter poglablja razumevanje ožjega vsebinskega področja doktorske disertacije. Omogoča visoko stopnjo individualnosti in fleksibilnosti študija. Omogoča tesno sodelovanje študentov z mentorjem, ki so priznani vrhunski raziskovalci in pedagogi in so za svoje znanstvene dosežke prejeli veliko nagrad in priznanj v Sloveniji in tujini. Je znanstvenoraziskovalno usmerjen – vključevanje in aktivno sodelovanje doktorskih študentov v tekoče raziskovalne programe in projekte je sestavni del študijskega procesa.

Doktorand pridobi vrhunska teoretična in strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje zahtevnih znanstvenih in strokovnih problemov. S poglobljenim študijem znanstvenih metod, ob hkratnih aplikativnih študijskih vsebinah programa, doktorand razvije sposobnost abstraktnega in asociativnega mišljenja, sinteze znanj iz širšega področja managementa, vodenja poslovnih sistemov in znanstvenoraziskovalnih projektov, prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso ter razvoja inovativnih postopkov pri reševanju problemov.

 

Dodatne informacije


Blaž Korent
Referat za študentske zadeve

05 610 20 03
blaz.korent@fm-kp.si

 

Uradne ure referata 

Informativni dogodki

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo