Doktorske disertacije

Doktorand prijavi temo oz. dispozicijo za doktorsko disertacijo proti koncu 1. letnika. Postopek prijave teme je podrobneje opisan v pravilniku o diplomiranju: doktorat znanosti in obsega obravnavo na komisiji za znanstvenoraziskovalno delo, Senatu UP FM in Senatu UP. Senat UP FM po predhodni obravnavi na Komisiji za znanstvenoraziskovalno delo UP FM obravnava temo in se do nje opredeli ter imenuje mentorja. Soglasje k predlogu teme in k dispoziciji daje senat univerze po predhodni obravnavi na univerzitetni komisiji za znanstvenoraziskovalno delo. Predstavitev teme doktorske disertacije je javna. Doktorand mora zagovarjati doktorsko disertacijo najpozneje v štirih letih od odobritve teme disertacije na senatu univerze.

 

Dodatne informacije


Blaž Korent
Referat za študentske zadeve

05 610 20 03
blaz.korent@fm-kp.si

 

Uradne ure referata 

Informativni dogodki

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo