Doktorski program Management

Iščete študij, ki vas bo navdihoval, vam ponujal izzive, vam pomagal iskati rešitve, vam omogočal uresničevati ideje, vas spodbujal, da boste rasli v vseh pogledih? Odločite za doktorski študijski program Management na Fakulteti za management. 

Doktorski študij je namenjen vsem vam, ki vas poganja raziskovalni duh in želja po odkrivanju in razumevanju managerskih, ekonomskih in pravnih pojavov. Če vas zanimajo najnovejša znanstvena dognanja, predvsem pa ste pripravljeni vložiti svoj čas in voljo za odkrivanje in raziskovanje ter morda v tem vidite tudi karierno priložnost, potem je doktorski program Management prava odločitev. 

Vrsta programa: znanstveni doktorat, 3. stopnja
Študijsko področje: 0413 Poslovanje in upravljanje, management (KLASIUS-P-16); prej: 3400 Poslovne in upravne vede (KLASIUS-P)
Znanstveni naslov: doktor znanosti/ doktorica znanosti
Raven izobrazbe SOK: 10

Vpisani do vključno študijskega leta 2020/2021
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS):
 180 kreditnih točk
Trajanje programa: tri leta

Vpisani od študijskega leta 2021/2022 dalje
Kreditno ovrednotenje programa (ECTS): 240 kreditnih točk
Trajanje programa: štiri leta

Način izvajanja študija: izredni študij v slovenskem in angleškem jeziku
Kraj izvajanja študija: Koper
Programski direktor: prof. dr. Anita Trnavčević (anita.trnavcevic@fm-kp.si)

 

Doktorski program smo prenovili. Spremenilo se je trajanje programa in predmetnik. Vpisani študenti do vključno študijskega leta 2020/2021, ki redno napredujejo lahko zaključijo po vpisanem študijskem programu. Študenti, ki niso (ne bodo) redno napredovali se bodo vključili v prenovljen program in študij zaključijo skladno z novim predmetnikom in skladno s tabelo primerljivosti predmetov. V 1. letnik prenovljenega programa bomo vpisovali od študijskega leta 2021/2022 dalje. 

Dodatne informacije


Blaž Korent
Referat za študentske zadeve

05 610 20 03
blaz.korent@fm-kp.si

 

Uradne ure referata 

Informativni dogodki

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo