Individualno raziskovalno delo

Individualno raziskovalno delo doktorskih študentov (IRD) - 4 letni program od 2021/2022 dalje

Individualno raziskovalno delo IRD je oblika samostojnega študija. V doktorskem študijskem programu je predvidenih 5 IRDjev, ki se vsebinsko razlikujejo.

 

1. letnik
IRD 1 – Zasnova in predstavitev osnutka raziskave

Študent ob koncu 1. letnika pripravi in predstavi osnutek raziskave. Referat razpiše v izpitnih obdobjih izpitne roke v juniju, v septembru in v zimskem semestralnem izpitnem obdobju. Študent se prijavi na izbrani rok/termin enako kot na izpit v ŠISu.

Na dan izpita študent celotnemu letniku predstavi svojo idejno zasnovo raziskave. Izpit - predstavitev vodi direktor doktorskega študijskega programa, ki oceni osnutek in predstavitev.

Udeležba študentov 1. letnika je obvezna na vseh razpisanih izpitnih terminih.

Zaželeno je, da je prisoten potencialni mentor.

 

2. letnik
IRD 2 - Priprava znanstvenega članka za objavo in javna predstavitev

Študent pod vodstvom potencialnega mentorja pripravi znanstveni članek. Znanstvenost članka potrdi KZRDŠ.

Študent po potrditvi na KZRDŠ na razpisanem seminarju javno predstavi članek. Študent je obveznost opravil, ko je javno predstavil članek.

 

IRD 3 – Delo na dispoziciji in potrjena dispozicija

Študent pod vodstvom potencialnega mentorja pripravi dispozicijo doktorske disertacije.

Študent odda dispozicijo v postopek potrjevanja.  Študent je obveznost opravil, ko je dispozicijo potrdil Senat UP.

 

3. letnik
IRD 4 – Delo na disertaciji 1

Študent pod vodstvom mentorja dela na raziskovalnem delu in na disertaciji.

Mentor opravljeno obveznost potrdi in vnese v ŠIS, ko študent predloži mentorju vsaj 1. poglavje disertacije.

 

4. letnik
IRD 5 - Delo na disertaciji 2

Obveznost je opravljena, ko je disertacija potrjena skladno s postopkom veljavnega pravilnika o pripravi doktorske disertacije.

 

Javni zagovor s promocijo raziskovalnih rezultatov

Obveznost je opravljena, ko študent opravi javni zagovor disertacije.

Pred zagovorom disertacije mora biti znanstveni članek (iz IRD 2) objavljen ali sprejet v objavo.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo