Predmetnik - Doktorski program Management do 2020/2021

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

Skupne vsebine

KT

70-001

Filozofija in epistemologija raziskovanja

12

70-002

Kvantitativna metodologija raziskovalnega dela

9

70-003

Kvalitativna metodologija raziskovalnega dela

9

70-004

Delo na disertaciji: Priprava in javna predstavitev osnutka dispozicije

15

70-005

Delo na disertaciji: Izdelava in oddaja dispozicije ter pridobljeno soglasje UP k temi doktorske disertacije

15

 

Skupaj 1. letnik

60

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
Usmeritvene vsebine
KT

70-006

Delo na disertaciji: Priprava znanstvenega članka za objavo in javno predstavitev

30

70-xxx

Izbirni predmet

15

70-007

Doktorski seminar

15

 

Skupaj 2. letnik

60

 

Šifra predmeta
Študijska obveznost
KT

70-018

Individualno raziskovalno delo in zagovor doktorske disertacije

60

 

Skupaj 3. letnik

60

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo