Predmetnik - Doktorski program Management od 2021/2022 dalje

 

Šifra predmeta

Študijske obveznosti

  KT  

70-101

Filozofija znanosti in epistemologija

18

70-102

Kvalitativna metodologija raziskovalnega dela 

9

70-103

Kvantitativna metodologija raziskovalnega dela

9

70-104

Osebni razvoj 1

6

70-105

IRD 1 – Zasnova in predstavitev osnutka raziskave                         

9

70-xxx

Izbirni predmet 1

9

 

Skupaj 1. letnik

60

 

 

Šifra predmeta
Študijske obveznosti
   KT  

70-106

Osebni razvoj 2

6

70-xxx

Izbirni predmet 2

9

 

 70-107

70-108

 Izbirni predmet 3:

 

6

 70-109  IRD 2 - Priprava znanstvenega članka za objavo in javno predstavitev           18 
70-110   IRD 3 – Delo na dispoziciji in potrjena dispozicija 18
 70-111  Doktorski seminar  3

 

Skupaj 2. letnik

60

 

 

Šifra predmeta
Študijska obveznost
     KT  

70-112

Individualne oblike prenosa znanja 1                                                             

12

70-113

IRD 4 – Delo na disertaciji 1

48

 

Skupaj 3. letnik

60

 

Šifra predmeta
Študijska obveznost
     KT  

70-114

Individualne oblike prenosa znanja 2                                                             

12

70-115

IRD 5– Delo na disertaciji 2

45

70-116

Javni zagovor s promocijo raziskovalnih rezultatov

3

 

Skupaj 4. letnik

60

 

Šifra
Predmet (9 KT po ECTS)

70-117

Izbrane teme iz podjetništva

70-118

Izbrane teme iz financ in finančno-računovodske analize

70-119

Izbrane teme iz etike, politike in filozofije mangementa

70-120

Izbrane teme iz managementa kadrov, vodenja in pogajanj

70-121

Izbrane teme iz managementa trajnostnega razvoja

70-122

Izbrane teme iz managementa

70-123

Izbrane teme iz ekonomije

70-124

Pravni vidiki managementa - izbrane teme

70-125

Izbrane teme iz managementa kakovosti in inoviranja

70-126

Izbrane teme iz informacijske družbe

 70-127 

Izbrane teme iz marketinga

Študent lahko izbirni predmet 1 in Izbirni predmet 2 izbira iz nabora izbirnih predmetov študijskega programa skladno z izbranim področjem disertacije ali primerljive predmete drugih študijskih programov na UP FM, na drugi članici univerze ali na drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini.

KT = kreditne točke po evropskem kreditnem sistemu (ECTS)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo