Merila za priznavanje znanj - doktorski programi

Na študijskemu programu 3. stopnje se lahko upoštevajo tudi znanja in spretnosti, ki jih je študent pridobil s formalnim in neformalnim in/ali priložnostnim učenjem. Znanja in spretnosti, pridobljena s formalnim in neformalnim in/ali priložnostnim učenjem se ugotavljajo, preverjajo, potrjujejo in priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti. Več informacij o samem postopku pa najdete na tej povezavi.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo