Šolnina in prispevki - doktorski programi

Šolnina

Doktorski študij se izvaja le kot izredni študij. Šolnino plačajo vsi študenti, vpisani na doktorski študij.

Šolnina za doktorski študijski program 3. stopnje Management - generacija vpis od 2021/2022

Prispevki ob vpisu v študijskem letu 2024/2025 znašajo 40,06 EUR.

Šolnina za študijsko leto 2024/2025:

  • za 1. letnik študija znaša 3.500,00 EUR,
  • za 2. letnik študija znaša 3.000,00 EUR,
  • za 3. letnik študija znaša 2.500,00 EUR,
  • za 4. letniki študija znaša 1.000,00 EUR.

Šolnina se plača v 3. obrokih:

                   rok plačila                1. letnik             2. letnik            3. letnik            4. letnik 
ob vpisu  350,00  300,00  250,00  100,00 
do 15. decembra  2.000,00  1.700,00  1.500,00  600,00 
do 15. februarja  1.150,00  1.000,00  750,00  300,00 

 

Možnosti sofinanciranja doktorskega študija

Skladno z uredbo Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) lahko študenti kandidirajo za sofinaciranje doktorskega študija. Razpis za sofinanciranje se objavi v mesecu aprilu.  Sofinanciranje lahko pridobijo vsi študenti, ki izpolnjujejo merila in pogoje za sofinanciranje doktorskega študija. Več informacij v tej povezavi.

Študenti brez statusa

Študenti, ki jim je prenehal status plačajo prispevke za študij v skladu s cenikom.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača opravljanje vsakega izpita v višini 47,32 EUR (ne glede na predhodno število opravljanj).

 

Prispevek za diplomiranje

Študent, ki ima opravljene vse obveznosti razen doktorske dispozicije in je prekinil študij za več kot dve leti ter želi študij dokončati, mora v skladu s Statutom UP za nadaljevanje in dokončanje študija zaprositi Komisijo za študentske zadeve. Poleg stroška izdaje sklepa, ki znaša 56,00 EUR, plača še prispevek za diplomiranje za osebe brez statusa.

Oseba brez statusa študenta iz druge in četrte alineje 171. člena Statuta UP lahko v času enega leta od dneva, ko je prvič  izgubila status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta.

Po preteku enega leta od prenehanja statusa študenta plača prispevek za pripravo in zagovor doktorske disertacije skladno z veljavnim cenikom v višini 980,00 EUR.

Študenti lahko prispevek poravnajo v štirih obrokih.

 

Cenik UP FM

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo