Vseživljenjsko učenje

Posameznikom vseh starosti želimo v okviru vseživljenjskega učenja na Fakulteti za management približati odlične programe in njihovo prilagodljivo izvajanje. Če iščete priložnost za strokovni razvoj, napredek na poklicnem in akademskem področju ali osebno izpopolnitev, je vseživljenjsko učenje na Fakulteti za management dobra izbira.

 

V okviru vseživljenjskega učenja izvajamo formalne in neformalne oblike izobraževanja. Med formalne oblike izobraževanja spada študij posameznih predmetov, ki so del akreditiranih študijskih programov, ter študij predmetov za neekonomiste. Posamezniki se lahko vključijo v izvedbo predmetov, ki jih Fakulteta za management izvaja v okviru rednih predavanj in so ovrednoteni s kreditnimi točkami. Neformalne oblike izobraževanja so posebej razpisane krajše oblike izobraževanj, v katere se posamezniki lahko vključijo (seminarji, delavnice, tečaji, okrogle mize).     

Na Fakulteti za management ponujamo tudi izobraževanje za zaključene skupine, ki se izvajajo kot formalne ali neformalne oblike izobraževanja. Lahko se vključite v posamezne vnaprej pripravljene oblike izobraževanja ali pa vsebine izobraževanja prilagodimo vašim potrebam.

 

Priznavamo znanja in spretnosti, ki so jih posamezniki pridobili na različne načine pred vpisom na fakulteto. Posameznik lahko zaprosi za vrednotenje tako pridobljenega znanja in s tem lahko zmanjša število predmetov, ki jih mora opraviti za pridobitev diplome.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo