Priznavanje znanja in spretnosti

Kandidat ali študent, ki meni, da je določena znanja in spretnosti, ki po vsebini in obsegu sovpadajo s študijskimi rezultati in kompetencami študijskega programa, že osvojil ali opravil, lahko zaprosi za priznavanje formalnega in/ali neformalnega izobraževanja. Študent lahko tudi zaprosi za preverjanje in ocenjevanje znanja na izpitu, če je znanja pridobil s samoizobraževanjem ali z izkustvenim učenjem.

Znanja in spretnosti, pridobljena s formalnim in neformalnim in/ali priložnostnim učenjem se ugotavljajo, preverjajo, potrjujejo in priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti UP FM.

Študenti znanja, pridobljena v formalnih oblikah izobraževanja, izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, da se znanja in spretnosti lahko ovrednotijo po sistemu ECTS.

Kandidat ali študent odda Vloga za priznavanje znanja in spretnosti  (Obr.-VPZS). Pred oddajo vloge za priznavanje znanja in spretnosti lahko kandidat opravi razgovor s strokovnim sodelavcem, ki mu pomaga pri izdelavi portfolia.

 

Stroški priznavanja formalnega (izpiti, opravljeni na drugih visokošolskih zavodih) in neformalnega izobraževanja (seminarji, tečaji) se zaračunajo v skladu s cenikom UP FM:

  • formalno izobraževanje 56,00 EUR,
  • neformalno izobraževanje in priložnostno učenje 210,00 EUR,
  • priznavanje oziroma uveljavljanje strokovne prakse 62,30 EUR.

 

Zadnja sprememba: 24. 5. 2023

Dodatne informacije


Za dodatne informacije se obrnite na referat za študentske zadeve.

 referat@fm-kp.si

Uradne ure referata

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo