Seminarji, delavnice, tečaji, okrogle mize

Med neformalne oblike izobraževanja spadajo seminarji, tečaji, delavnice in okrogle mize. Udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi. Pridobljena znanja lahko uveljavljate pri vpisu v študijske programe v postopku priznavanja znanj in spretnosti.

 

  • Seminarji so namenjeni poglabljanju znanja in veščin.
  • Delavnice so namenjene praktičnemu usposabljanju na določeno temo.
  • Tečaji so namenjeni pridobivanju in izpopolnjevanju znanja na določenem področju.
  • Okrogle mize so namenjene obravnavi aktualne problematike.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo