Študij posameznih predmetov

Glede na zanimanje in potrebe pri delu se lahko odločite za študij enega ali več akreditiranih predmetov. Ko uspešno opravite izbrane predmete, prejmete potrdilo s številom pridobljenih kreditnih točk. Te lahko pozneje uveljavljate pri vpisu v študijske programe za pridobitev izobrazbe.

Posamezni predmeti so razdeljeni na dve ravni: dodiplomski študij 1. stopnje (VS in UN) in podiplomski študij 2. stopnje.

Prijava kandidata za opravljanje predmeta

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo