20. SLAVNOSTNA AKADEMIJA UP

V letu 2023 se na Univerzi na Primorskem obeležuje 20. obletnico svojega obstoja, saj 17. marca 2023 mineva 20 let od vpisa UP v Sodni register. Vrhunec praznovanj predstavlja slavnostna akademija, ki je letos potekala v četrtek, 16. marca 2023, in je ob podelitvi nagrad univerze pomenila posebno svečanost s prisotnostjo visokih gostov.

Slavnostna govornica je bila Evropska komisarka za za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladeMariya Gabriel, prisotne sta pa s strani UP pozdravili: prof. dr. Klavdija Kutnarrektorica in Katja Kosempredsednica Študentskega sveta UPPrisotne je ob prejemu naziv Častni doktor UP nagovoril tudi dr. Jean-Pierre Bourguignon, ki je prejel naziv častnega doktorja, inavguracijsko predavanje pa izvede v petek, na rojstni dan univerze kot 20. častni doktor UP. Univerzi na Primorskem je bilo v veselje in čast gostiti kar 147 uglednih gostov iz 22 držav. Poleg že navedenih, so bili med gosti tudi predstavniki Evropske univerze Transform4Europe (T4EU), dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Darjo Felda, minister za izobraževanje, Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta, dr. Peter Štih, predsednik SAZU ter nekdanji rektorji UP, veleposlaniki, direktorji javnih agencij, zavodov, podjetij itd.

Rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar je nato s prorektorjema in dekanjami ter dekani podarila nagrade Univerze na Primorskem za leto 2022. V nadaljevanju sledita nagrajenca UPFM.

Na predlog UP FM je naziv Zaslužnega profesorja UP v letu 2022 prejel prof. dr. Milan Vodopivec za odlično delo na področju ekonomske znanosti kot najvišje uvrščen slovenski ekonomist, pomemben prispevek pri vzgoji mladih raziskovalcev ter delovanje na področju oblikovanja politik za zmanjševanje brezposelnosti.

Dr. Milan Vodopivec je doktorski študij opravil na University of Maryland (1988), na UP je bil zaposlen od leta 2011 do leta 2022. Danes je po citiranosti najvišje uvrščen slovenski ekonomist po lestvici RePEc – IDEAS, avtor in urednik obsežnega znanstvenoraziskovalnega opusa. Kot vodilni ekonomist na Svetovni banki, kjer je svetoval mnogim vladam pri oblikovanju politik trga dela (med 1988 in 2011), je razvil mednarodno pomemben simulacijski model UISIM, standardno orodje za analizo sistemov zavarovanja za brezposelnost v posameznih državah. Njegovo delo je pomembno tudi na nacionalni ravni, saj je en od avtorjev pokojninske reforme in začetnik rabe administrativnih podatkov za namen ekonomskih analiz, s čimer je prispeval k zagotavljanju virov podatkov za raziskovalne namene SURS. Na UP je bil vodja treh temeljnih, šestih ciljnih projektov (ARRS) in vodja projekta Evropske komisije. Ob tem je bil nosilec predmetov s področja trga dela, bil je mentor trem mladim raziskovalcem ter doktorskim kandidatom, njegov doprinos k vzgoji mladih raziskovalcev je tudi knjiga Sporočilna tehnika pisanja, namenjena prav njim.

  

Nagrado za pedagoško odličnost UP je za leto 2022 prejel prof. dr. Štefan Bojnec za  izjemno pedagoško delo in izjemno mentoriranje, predvsem doktorskih študentov.

Dr. Štefan Bojnec je doktorski študij zaključil 1988 na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu, na UP je zaposlen od 2003. Je predstojnik Katedre za ekonomijo, nosilec in izvajalec sedmih predmetov na prvi in drugi stopnji študija. Predava tudi na tujih univerzah kot gostujoči predavatelj, oziroma v okviru mednarodnih izmenjav. Rezultati študentskih anket kažejo na izjemno visoke ocene in zadovoljstvo študentov z odličnostjo poučevanja. Pomembno je prispeval tudi kot mentor, ne le bolonjskih magistrskih in diplomskih nalog, temveč tudi 54 znanstvenih magistrskih nalog ter 16 doktorskih disertacij (ob tem je bil pri 5 tudi somentor). Pet doktorskih kandidatov pod njegovim mentorstvom je za odlične disertacije prejelo priznanja univerze ali fakultete. K vzgoji mladih kadrov je pomembno prispeval tudi kot mentor (osmih) mladih raziskovalcev, Društvo mladih raziskovalcev pa ga v zadnjih letih uvršča v najožji izbor za Mentorja leta doktorskim študentom. Navedene odlike pedagoške odličnosti imajo temelje v izjemni znanstveno-raziskovalni aktivnosti, ki ob izjemnih rezultatih zajema tudi Zoisovo priznanje na dosežke na področju ekonomije.

  

»Za prihodnost UP se torej ne bojimo. Saj vsako minuto, uro, dan, mesec, leto delujemo po načelu »samo obstati ne smemo« kot pravi naša himna. To nam daje moč, da se znamo, tudi kadar se nam kaj zalomi, pobrati in doseči še boljše rezultate, kot smo jih načrtovali. To moč in trdoživost črpamo tudi iz našega imena »UP«. Skozi slovenski jezik torej ob vedno prisotnem upanju in hotenju po izboljšanju vsega kar počnemo. In skozi angleški jezik »UP«, zavedajoč se, da moramo to početi samozavestno, s pogledom navzgor.« dr. Klavdija Kutnar, rektorica UP

 

Več o SLAVNOSTNI AKADEMIJI UP si lahko preberete v novici UP TUKAJ.

20. SLAVNOSTNA AKADEMIJA - nagrajenca UPFM

20. SLAVNOSTNA AKADEMIJA UP

16. marec 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo