20 let sodelovanja med UL FS in UP FM

Sodelavec UP FM, prof. dr. Borut Likar je v prostorih UL Fakultete za strojništvo (UL FS) nedavno organiziral srečanje s sodelavci Katedre za menedžment obdelovalnih tehnologij, saj je UP Fakulteta za management že 20 let partner v programski skupini UL FS.

Na dogodku so bili prisotni:

  • vodja Katedre za menedžment obdelovalnih tehnologij in prodekan za pedagoško dejavnost I. stopnje, prof. dr. Franci Pušavec iz UL FS;
  • donedavni vodja omenjene katedre in profesor na strojni fakulteti v Lj, prof. dr. Janez Kopač iz UL FS;
  • profesor na UP FM  in predsednik akademskega zbora, prof. dr. Borut Likar;
  • člani laboratorijev LABOD in LAZAK iz strojne fakultete.

Sodelovanje in rezultate so kratko predstavili profesorji Kopač, Pušavec in Likar.

prof. dr. Franci Pušavec

Prvi steber so skupni raziskovalni rezultati, ki segajo od skupnih znanstvenih člankov v najuglednejših mednarodnih revijah (npr. Frontiers), predstavitvi rezultatov na znanstvenih in strokovnih konferencah, mednarodni znanstveni monografiji ipd. Pripravili so tudi več svetovalnih delavnic za podjetja (npr. Scania, Kovinoplastika Lož), obenem pa predstavili rezultate sodelovanja širšim strokovnim javnostim (Evropski parlament, GZS RS, Delo, revija IRT 3000 ipd.)

Drugi steber je sodelovanje pri domačih in mednarodnih RR projektih, npr. programska skupina ARRS, EU program Leonardo Da Vinci, Norveški mehanizem ipd. Plodno sodelujejo tudi pri novih prijavah, npr. Erasmus plus-strateška partnerstva, nacionalni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 ipd.

Tretji steber je podpora pri inovacijskem in poslovno usmerjenem delu študentom in članom katedre. Tako so za sodelavce katedre pripravili več izobraževanj in praktičnih delavnic in jih usmerjali k implementaciji znanstvenih dosežkov v prakso. Rezultati so: več praktičnih aplikacij sodobnih tehnologij, sodelovanje z gospodarstvom, ustrezna mednarodna zaščita intelektualne lastnine ter uspešne poslovne aktivnosti, tudi SPIN-OFFi in START-UPi.

Četrti steber pa je pedagoško delo. Interdisciplinarno sodelovanje UL FS in UP FM je pozitivno vplivalo tudi na razvoj novih pedagoških vsebin. Na FS so na pobudo omenjenih sodelujočih po več letih prizadevanj uspeli spodbuditi korenito prenovo študijskih programov in vpeljali t.i. mehka znanja v celotno vertikalo od B1 do B3. To pomeni, da strojniki poznajo tudi managerske, inovacijske, poslovne in druge vidike svojega dela. Pri tem je prof. Likar prevzel predmet Inoviranje v strojništvu. Podobno pa je na FM uveden podiplomski predmet Management pametnih tehnologij. Širše znanje študentov pa pomeni posledično boljše medsebojno sodelovanje različnih profilov v poslovnem življenju, saj govorijo isti jezik in razumejo zakonitosti razvojno inovacijskih in poslovnih procesov iz več zornih kotov. Kot rezultat pa to pomeni bolj kakovostno raziskovalno delo in lažje uveljavljanje na trgu dela in v mednarodnem RR prostoru kot tudi v gospodarstvu.

Sledilo je neformalno srečanje in pogostitev, ki so jo pripravili na BIC - Biotehniški izobraževalni center Ljubljana.

 

Financiranje

         Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) - v okviru stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

 

5. junij 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo