24. slavnostna podelitev diplom in in priznanj 2022

V tednu Alumni UP je na UP Fakulteti za management potekala že 24. slavnostna podelitev diplom in priznanj. Tudi tokrat smo jo izvedli v prijetnih prostorih naše fakultete, kjer so lahko diplomanti primerno prejeli svoje listine, spremljevalci pa so lahko uživali v tem pomembnem trenutku za svoje najdražje.

Skupno je sicer v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2021 je diplomiralo 149 študentk in študentov, med njimi je 75 dodiplomskih, 73 magistrskih ter 1 doktorica znanosti.

Tudi tokrat pa smo podelili tudi priznanja najboljšim, najuspešnejšim in najbolj zaslužnim študentom, diplomantom, visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in sodelavcem fakultete.

Priznanje za najboljše diplomsko delo je prejela Dajana Siljanoska, diplomantka Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Management v angleškem jeziku, za zaključno nalogo z naslovom »Managing transfer to virtual business design: case study«. Priznanje je prav tako prejel njen mentor - prof. dr. Klemen Kavčič.

 

Priznanje za najboljše magistrsko zaključno delo je prejela Eva Žunec, diplomantka podiplomskega študijskega programa druge stopnje Management trajnostnega razvoja, za zaključno nalogo z naslovom »Vloga ključnih dejavnikov pri prehodu Maribora v trajnostno mesto«. Priznanje je prav tako prejela njena mentorica - doc. dr. Valentina Brečko Grubar.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju je prejel prof. dr. Mirko Markič.
Dr. Markič spada med ustanovitelje UP FM, uspešno je deloval v najrazličnejših funkcijah, ko je bila FM še Visoka šola za management. V več kot 20 letih zaposlitve je predano in zavzeto predajal znanje številnim generacijam študentk in študentov. Priljubljenost kandidata se odraža tudi v najvišjih ocenah, ki mu jih prisojajo študentje vsa ta leta. Pri tem je spisal 15 učbenikov, skript in drugih učnih materialov. Bil je mentor sedmim doktorskim študentom, 61 magistrskim študentom, več kot 50 študentom bolonjskega magistrskega študija, skoraj 100 diplomantom, 16 diplomantom bolonjskega študija 1. stopnje. Neutrudno je pomagal študentom tudi pri njihovih prvih korakih na področju objavljanja člankov. Študentom je vedno na razpolago, vrata njegovega kabineta so na široko odprta.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi je prejela doc. dr. Katarina Krapež, doktor znanosti s področja prava ter članica katedre za pravo.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem na področju tutorstva je prejela viš. pred. mag. Suzana Sedmak. 
Mag. Suzana Sedmak že vrsto let deluje kot tutorka učiteljica. Študentom posveti veliko pozornosti in jih spodbuja pri študiju, hkrati pa s svojimi predlogi in poudarki o nujnosti delovanja tutorstva tako na UP FM kot tudi UP pomembno prispeva k razvoju tega področja.

 

Priznanje strokovnim sodelavcem za prispevek k dvigu kakovosti na področju organiziranosti je prejela Martina Kosič Barone.
Strokovna sodelavka za splošne zadeve je v preteklem letu koordinirala selitev fakultete iz Cankarjeve ulice 5 v nove prostore. Ves proces se je odvijal v času epidemije, kar je precej oteževalo vse procese. Navkljub temu pa je pri svojem delu se je izkazala za odlično organizirano in učinkovito sodelavko. Ves čas je budno bdela na procesom in ga na koncu uspešno izpeljala.

 

Priznanje zaposlenim za izjemen prispevek k razvoju fakultete je prejel prof. dr. Štefan Bojnec. 

Dolgoletni redni profesor dr. Štefan Bojnec sodi v krog zaposlenih, ki nosijo dobro ime Fakultete za management široko v svet. Njegov izjemen raziskovalni opus odmeva tako doma kot v tujini. Sodi v sam vrh raziskovalcev s področja ekonomije, saj zaseda prvo mesto po uspešnosti raziskovalcev s področja ekonomije v Sloveniji. S svojim delom je v preteklih letih bistveno pripomogel k prepoznavnosti in dvigu ugleda na področju raziskovalne dejavnosti naše fakultete, za kar smo mu vsi izjemno hvaležni.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za dosežke na raziskovalnem področju je prejela izr. prof. dr. Tatjana Horvat.
Nagrado za raziskovalno uspešnost v letu 2021 prejme izr. prof. dr. Tatjana Horvat. V letu 2021 je raziskovalka objavila kar 24 izvirnih znanstvenih člankov, poleg tega še 6 prispevkov na mednarodnih znanstvenih konferencah in še 4 samostojne prispevke v monografskih publikacijah. V tem istem letu je dosegla kar 21 čistih citatov v revijah v bazah Scopus in še 15 čistih citatov v bazi Web of science. Spada v skupino 5 najuspešnejših raziskovalcev na področju managementa v Sloveniji.

 

Več fotografij bo na voljo kmalu.

15. april 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo