26. slavnostna podelitev diplom in in priznanj 2024

Na UP Fakulteti za management je v četrtek, 11. aprila 2024 potekala že 26. slavnostna podelitev diplom in priznanj. Tudi tokrat smo jo izvedli v prijetnih prostorih naše fakultete, kjer so lahko diplomanti primerno prejeli svoje listine, spremljevalci pa so lahko uživali v tem pomembnem trenutku za svoje najdražje. Diplomske listine diplomantom in priznanja letošnjim nagrajencem je podelila dekanja Fakultete za management Univerze na Primorskem, izr. prof. dr. Tatjana Horvat, navzoče pa je prav tako nagovoril prorektor za ekonomiko in finance na Univerzi na Primorskem, prof. dr. Rok Strašek.

Slavnostna podelitev diplom je za diplomante pomemben dogodek, ki obeležuje vložen trud in dosežke v izobraževanju. Priprava na to priložnost vključuje veliko dela, prizadevanj in odrekanj, zato so diplomanti lahko ponosni na svoj uspeh. 

Skupno je v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2023 diplomiralo 124 študentk in študentov, med njimi 80 dodiplomskih, 41 magistrskih ter 3 doktorji znanosti.

Tudi tokrat pa smo podelili tudi priznanja najboljšim, najuspešnejšim in najbolj zaslužnim študentom, diplomantom, visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in sodelavcem fakultete.

Priznanje za najboljšo zaključno nalogo je prejel Uroš Štefe, diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Management, za zaključno nalogo z naslovom »Integracija migrantov v osnovnih šolah v Republiki Sloveniji«. Priznanje je prav tako prejel mentor, izr. prof. dr. Igor Rižnar.

Priznanje za najboljšo magistrsko nalogo je prejela Karin Dobrinja, diplomantka magistrskega študijskega programa druge stopnje Ekonomija in finance, za magistsrko nalogo z naslovom »Dejavniki strukture kapitala v izbranih slovenskih podjetjih«. Priznanje je prav tako prejel mentor prof. dr. Igor Stubelj.

Priznanja študentom za uspehe na študijskem področju so prejeli:

  • Maja Jovanov - najvišja poprečna ocena študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management;
  • Metodija Naumcheski - najvišja poprečna ocena študija na univerzitetnem študijskem programu Management; 
  • Tijana Despinić Furlan - najvišja poprečna ocena študija na magistrskem študijskem programu Management;
  • Anita Starc - najvišja poprečna ocena študija na magistrskem študijskem programu Pravo za management;
  • Klara Čalušić - najvišja poprečna ocena študija na doktorskem študijskem programu Management.

Priznanje na področju obštudijske dejavnosti je prejel tutor Narajan Mehmedović.

 

Priznanje za uspehe na področju raziskovalne dejavnosti je prejel Maurizio Dessardo.

Maurizio Dessardo je na UP FM pridobil naziv magistra managementa leta 2022, ko je pod mentorstvom izr. prof. dr. Armanda Faganela zagovarjal delo z naslovom Analiza trendov v prodaji na primeru izdelkov za široko potrošnjo. Trgovci morajo razumeti, kako nenehno spreminjajoča se nakupovalna izkušnja vpliva na današnje potrošnike. Takšni vpogledi jim omogočajo sprejemanje odločitev s tržnimi informacijami, ki so rezultat analiziranja nakupovalnih navad v trgovinah in na spletu. Po zaključenem izobraževanju je izrazil velik interes za nadaljnje raziskovalno delo in na osnovi opravljene raziskave z mentorjem pripravil članek Eco-friendly FMCG products and premiumisation purchasing habits, ki je bil sprejet za objavo v Scopus rangirani reviji Applied Marketing Analytics.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju je prejel izr. prof. dr. Aleksander Janeš.

Izr. prof. dr. Aleksander Janeš je dolgoletni sodelavec katedre za management, kjer poučuje predvsem predmete s področja operativnega managementa, voditeljstva ter managementa kakovosti ter upravljanja z naravnimi viri. Je tudi programski direktor podiplomskega študijskega programa Management, hkrati pa skrbi za povezovanje študentov na raziskovalnih projektih. V letu 2023 je bil mentor študentom v okviru projekta  CRO-Wayv, v okviru katerega so študenti izdelali trženjski model za podjetje Emigma d.o.o. Pri svojem delu s študenti je izjemno predan, zna pa se približati tudi strokovnjakom, ki jim je predavala v okviru njegovega sodelovanja pri delavnicah, ki jih v okviru projekta GDI fakulteta ponuja primorskim Obrtno območnim zbornicam.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi je prejel izr. prof. dr. Dušan Jovanovič.

Študenti so v študijskem letu 2022/2023 izr. prof. dr. Dušana Jovanoviča ocenili z povprečno oceno 5,85 (na lestvici od 1 do 6). Izr. prof. dr. Dušan Jovanovič je na UP FM v študijskem letu 2022/2023 izvajal predmeta Pravo managementa kadrov in pravna ureditev socialnih sistemov na magistrskem programu Pravo za management. Študenti so predvsem pohvalili zelo zanimiva predavanja, veliko praktičnih primerov ter spodbujanje kritičnega razmišljanja študentov.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem za najbolje ocenjene v študentski anketi je prejela izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip.

Študenti so v študijskem letu 2022/2023 ocenili izr. prof. dr. Ano Grdovič Gnip z povprečno oceno 5,66 (na lestvici od 1 do 6). Izr. prof. dr.  Ana Grdovič Gnip je na UP FM v študijskem letu 2022/2023 izvajala predmete Ekonometrija, Mikroekonomija, Makroekonomija in Finančna ekonomika s perspektive informacijskega sistema na magistrskem programu Ekonomija in finance ter Ekonomska statistika na univerzitetnem študijskem programu Management. Študenti so pohvalili strokovnost in menijo, da je profesorica zelo zahtevna do študentov.

 

Priznanje učiteljem in sodelavcem na področju tutorstva je prejel pred. dr. Jan Frančeškin.

Asist. dr. Jan Frančeškin je sprejel sodelovanje v tutorskem sistemu šele pred kratkim. A je njegovo sodelovanje na tem področju postalo takoj razpoznavno. Pri svojem delu s študenti je pokazal izjemno zagnanost, pripravljenost k doseganju poglavitnega cilja tutorstva, pomoči študentom, da bi kar najbolj uspešno študirali.

 

Priznanje strokovnim sodelavcem za prispevek k dvigu kakovosti na področju organiziranosti je prejel Blaž Korent.

Blaž Korent je strokovni sodelavec, ki že vrsto let dela v referatu za študentske zadeve, kjer je zadolžen za podiplomske študente, tako magistrske kot tudi doktorske študente. Je izjemen poznavalec vseh procesov pri zaključevanju študijskih programov in nepogrešljiv skrbnik komisije za strokovno in znanstveno delo študentov. Pri svojem delu ga odlikuje izjemna natančnost in vestnost ter čut za odgovornost.

 

Priznanje strokovnim sodelavcem za prispevek k dvigu kakovosti na področju organiziranosti je prejela Vesna Ahlin.

Vesna Ahlin je strokovna sodelavka, ki je zaposlena na fakulteti že vse od njene ustanovitve. Odlična poznavalka procesov v referatu za študijske zadeva vsa leta budno bdi nad študenti 1. stopnje, tistimi, ki se z akademskim svetom šele spoznavajo in jim s svojimi nasveti in izkušnjami svetuje in pomaga. Sodeluje na vseh dogodkih, ki so kakor koli povezani z dejavnostmi študentov in vseskozi izkazuje svojo predanost delu z mladimi.

 

Priznanje zaposlenim za izjemen prispevek k razvoju fakultete je prejela prof. dr. Anita Trnavčević.

Prof. dr. Anita Trnavčević, bivša dekanja naše fakultete v obdobju 2010–2014, je redna profesorica za management v izobraževanju in izredna profesorica za raziskovalno metodologijo v družboslovju. Proučuje predvsem kvalitativno metodologijo, edukacijske politike in management. V zadnjih letih deluje kot programska direktorica doktorskega študijskega programa Management in kot direktorica mednarodne znanstvene konference MIC. Uspešno sodeluje pri izvajanju projekta GDI, predvsem na področju prenove študijskih programov. Ob koncu 2023 je postala tudi predsednica Akademskega zbora UP FM, kar priča o njenem ugledu, ki ga uživa tako med svojimi sodelavci kot v širši javnosti.

 

Priznanje zaposlenim za dosežke na raziskovalnem področju je prejel prof. dr. Mirko Markič.

Prof. dr. Mirko Markič je zavezan k raziskovalni odličnosti že vrsto let. Njegova področja raziskovanja obsegajo različne teme s področja managementa in varstva zdravja pri delu. V letu 2023 je bil še posebej uspešen. Objavil je kar 10 znanstvenih člankov, od katerih 7 indeksiranih v bazi Scopus in dva v bazi SCI. Njegova dela izkazujejo tudi citiranost, kar priča podatke, da ima kar 186 citatov v bazi Scopus in 60 v bazi SCI. Poleg tega je urednik pri 5 znanstvenih revijah in mentor mnogim diplomskim, magistrskim in doktorskim študentom.

 

Priznanje UP Fakultete za management zunanjim sodelavcem je prejel Blaž Gregorin, INVIDA d.o.o.

Blaž Gregorin in podjetje INVIDIA d.o.o. je vzpostavilo sodelovanje z našo fakulteto prek CRPZ UP FM. Projekt Fortisssimo, ki je bil razvit v okviru mreže EEN, je bil priznan kot zmagoviti projekt EU podjetniške inovacije za leto 2023 in predstavlja inovativno orodje za učenje klasične glasbe na interaktiven način. Sodelovanje s našo fakulteto je omogočilo podjetju Invida povezavo s partnerji in pridobitev sredstev v višini skoraj 1,7 milijona evrov preko mreže EEN Slovenija. Prek uspešne zgodbe je bilo vzpostavljeno sodelovanje, za katerega upamo, da bo preraslo v trajno uspešno zgodbo sodelovanja med fakulteto in podjetjem.

 

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji, več fotografij pa bo na voljo kmalu.

 

26. Slavnostna podelitev diplom in priznanj 2024 | 26th Graduation Ceremony of the Faculty of Management of the University of Primorska

11. april 2024 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo