AGRIGEP: On-site monitoring and mentoring visit

Med sredo, 28. februarjem in petkom, 1. marcem 2024 so tri profesorice iz Katalonske politehniške univerze (UPC) v Barceloni – dr. Marta Peña, dr. Amaia Lusa Garcia and dr. Rosó Baltà Salvador – izvedle spremljevalni in mentorski obisk na Univerzi na Primorskem (UP) in UP FM v okviru projekta Obzorja AGRIGEP. Poudarek obiska je bil na spremljanju in mentorstvu glede institucionalnih sprememb za enakost spolov in Načrt o enakosti spolov.

V četrtek, 29. 2. 2024 zjutraj je bil sestanek s predstavnikom študentskega sveta na UP FM in z ožjo ekipo projekta AGRIGEP na UP FM. Vsebina pogovora in razprave je bila o stanju izvajanja Načrta o enakosti spolov.

V nadaljevanju je dr. Marta Peña izvedla odprto predavanje o spolu in poučevanju – Vključevanje cilja trajnostnega razvoja enakosti spolov v poučevanje – za učitelje/profesorje, raziskovalce in administrativno osebje ter za študente na vseh treh stopnjah študija: dodiplomske, magistrske in doktorske študente. Temu so sledila zanimiva razprave na predstavljeno temo.

Posebno zanimanje je vzpodbudilo drugo predavanje popoldne, ki ga je izvedla dr. Rosó Baltà Salvador o spolu in raziskavah – Razsežnost spola v projektih in možnosti financiranja na področju spola, ki je bilo namenjeno za raziskovalce, študente in druge zainteresirane. Poudarek je bil na formalnih in vsebinskih zahtevah, ki so pomembne pri prijavah in izvajanju zlasti EU projektov Obzorja, saj je uresničevanje Načrta o enakosti spolov eden od kriterijev za prijavo in implementacijo EU projektov Obzorja.

Aktivnosti tega dneva so se sklenile s srečanjem in razgovorom z rektorico UP prof. dr. Klavdijo Kutnar, ki je poudarila pomen obiska za UP in pri njeni internacionalizaciji ter projektnih aktivnostih UP v okviru programa Obzorja in T4E združenja univerz, katere članica je UP. Popoldanskega dela programa in srečanja z rektorico se je tudi prodekanja za raziskovanje in internacionalizacijo na UP FM, izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip.

Zadnji dan obiska, v petek, 1. marca 2024, se je začel s srečanjem in z razgovorom s prodekanom za kakovost na UP FM, izr. prof. dr. Armandom Faganelom. Nadaljevalo se je sestankom in usposabljanjem članov ožje ekipe UP FM. Dr. Amaia Lusa Garcia je podrobno predstavila evolucijo in praktične izkušnje pri uvajanju in implementaciji ter dosežkih na področju Načrta enakosti spolov v izobraževanju in raziskovanju na UPC v Barceloni. Popoldansko srečanje se je nadaljevalo z razgovorom z dolgoletno predsednico in sedanjo podpredsednico sindikatov na UP, izr. prof. dr. Elizabeto Zirnstein, ki je pokazalo na večje možnosti, ki jih na tem področju lahko odigrajo sindikalna in podobna združena oziroma različni neposredni in posredniki deležniki. Obisk se je zaključil s sestankom in razgovorom z vodjo ekipe UP na projektu AGRIGEP, prof. dr. Štefanom Bojnecom. Govora je bilo tudi o poletni šoli v okviru projekta, ki bo organizirana v drugi polovici junija v Barceloni in o letni konferenci projekta AGRIGEP v drugi polovici novembra 2024, ki bo organizirana na UP FM v Kopru.

Vabljeni k ogledu fotografij v spodnji galeriji.

  

 

Projekt AGRIGEP financira Horizon Europe Framework Programme.

  

Spremljanje in mentorski obisk iz UPC Barcelona | On-Site Monitoring and Mentoring Visit from UPC Barcelona

2. marec 2024 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo