AJPES obeležil 20 let svojega delovanja, med gosti tudi dekanja UPFM

Dekanja izr. prof. dr. Tatjana Horvat se je 4. oktobra 2022 udeležila slavnostne prireditve ob 20. obletnici AJPES (Agenciji za javnopravne evidence in storitve), ki že vrsto let izvaja svoje glavno poslanstvo, to je pridobivati in voditi podatke o poslovnih subjektih in njihovem poslovanju ter jih čim bolj učinkovito ponuditi zainteresirani javnosti.

V ospredju dogodka, ki je potekal v Grand Hotel Union v Ljubljani, je bila preglednost in varnost finančnih informacij z namenom njihove obdelave za čim večjo uspešnost poslovnih subjektov. Ajpes deluje na 13 lokacijah v Sloveniji, zbira in obdeluje letna poročila in računovodske izkaze gospodarstva ter negospodarstva, vodi poslovne registre, na točkah SPOT pa letno registrira na tisoče poslovnih subjektov. Delujejo tako lokalno, kot tudi globlalno, preko vseh digitalnih poti. Direktorica AJPES mag. Mojca Kunšek je ob predstavitvi dosežkov in izzivov agencije v zadnjih dveh desetletjih opozorila na dilemo med pozitivnimi platmi transparentnosti na eni strani in potencialnimi težavami zaradi pretiranega razkrivanja podatkov na drugi. »Po tej plati smo v Sloveniji nemalokrat precej pred zahodom,« je pojasnila in povedala, kako so nekateri na zahodu presenečeni zaradi razkritij v Sloveniji, kot je register objavljenih transakcijskih računov. »Švicarjem je to povsem nepojmljivo,« je poudarila.

Vabljeni k ogledu predstavitvenega videa AJPES, ki je bil pripravljen ob 20. obletnici delovanja agencije.

VIDEO

 

 

 

 

 

6. oktober 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo