Projektna skupina CRO-Wayv potrdila končno vsebino trženjskega načrta za podjetje EMIGMA d.o.o.

Sestanek s študenti projektne skupine CRO-Wayv za potrditev končne vsebine Trženjskega načrta in predstavitve trženjskega načrta za podjetje EMIGMA d.o.o.

Vodstveni povzetek (Executive Summary)

Podjetje Emigma d.o.o., s sedežem v Kopru, razvija spletne in mobilne aplikacije za majhna, srednja in velika podjetja, javno upravo in druge organizacije. V letu 2021 je podjetje s financiranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo in partnerjev v projektu razvilo platformo Wayv. Wayv je mobilna platforma za naročanje prevozov po slovenskem morju. Deluje kot posrednik med ponudniki storitev ladijskih prevozov in potniki, ki si želijo prevoza po slovenskem morju. Uporaba aplikacije je brezplačna, potnik plača zgolj ceno prevoza, ki jo določi izvajalec prevoza pri oddaji ponudbe za prevoz. Osnovni namen projektne ideje je bil razviti prometne povezave po slovenskem morju ob obali, kar bi omogočilo dodatni vir prihodka ribičem, obstoječim ponudnikom morskih prevozov in oblikovanje novih turističnih itinerarijev s povezovanjem morja z notranjostjo Istre.

V pričujočem trženjskem načrtu gre za podjetno in inovativno pobudo s katero želi Emigma d.o.o. storitev preizkušene aplikacije za pomorske prevoze ljudi in blaga razširiti še na hrvaško obalo z otoki. Z ambicioznim tržnim pristopom bo podjetje implementiralo aplikacijo CRO-Wayv namenjeno prevozom po morju med vstopno-izstopnimi točkami hrvaške obale in otokov. Aplikacija omogoča razvoj novih podjetniških aktivnostih za ladjarje, ribiče in nove turistične itinerarije na hrvaškem trgu.

Skupina študentov UP Fakultete za management je od začetka januarja 2023 do sredine maja 2023 pripravila končno verzijo Trženjskega načrta ter PowerPoint predstavitev za podjetje EMIGMA do.o.

Slike prikazujejo pregled in potrditev končne vsebine študentov projektne skupine v sodobni računalniški učilnici na UP Fakulteti za management.

Povezava na slike TUKAJ.

Sodelujoči študenti:

  • Leonardo Hašič
  • Aljoša Šček
  • Nataliia Timokhina
  • Sara Ujčič
  • Narajan Mehmedović
  • Andrej Milinković

Pedagoški vodja: izr. prof. dr. Aleksander Janeš

Projekt »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

10. maj 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo