Članek prof. dr. Štefana Bojneca najbolj citiran članek revije Journal of Agricultural economics

Založba Wiley je sporočila, da je članek prof. dr. Štefana Bojneca in soavtorjev "Vpliv investicijskih, LFA in kmetijsko-okoljskih subvencij na komponente skupne faktorske produktivnosti: primer slovenskih kmetij" objavljen v Journal of Agricultural economics najbolj citiran članek v enem letu od objave.

Pozvetek vsebine članka:

Vpliv subvencij na uspešnost kmetij je bil v literaturi deležen velike pozornosti, čeprav rezultati niso prepričljivi. Poleg tega večina povezane literature preučuje učinek subvencij samo na tehnično učinkovitost (TE). V prispevku proučujemo vpliv različnih vrst subvencij na različne komponente skupne faktorske produktivnosti (TFP) v slovenskem kmetijstvu v obdobju 2006–2013. Najprej smo ocenili model meje proizvodnje z naključnimi parametri. Nato smo na podlagi ocen tega modela izračunali in razstavili indeks TFP na TE, učinkovitost obsega in tehnološke spremembe. Tretjič, uporabili smo kombinirano razliko v razliki in ujemajočo se oceno, da smo preučili učinek subvencij za naložbe, območja z omejenimi možnostmi (LFA) in kmetijsko-okoljske (AE) programe na različne komponente TFP. V našem primeru je bilo ugotovljeno, da te subvencije nimajo statistično značilnega vpliva ne na TFP ali na njegove sestavine.

Podatki o članku:

BARÁTH, Lajos, FERTŐ, Imre, BOJNEC, Štefan. The effect of investment, LFA and agri-environmental subsidies on the components of total factor productivity: the case of Slovenian farms. Journal of agricultural economics. 2020, no. 3, vol. 71, str. 853-876. ISSN 1477-9552. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1477-9552.12374, DOI: 10.1111/1477-9552.12374. [COBISS.SI-ID 13636099], [JCR, SNIP, WoS do 30. 3. 2022: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,67, Scopus do 31. 1. 2022: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,33]

 

Dr. Bojnecu čestitamo za izjemen dosežek!

1. april 2022 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo