Dr. Mateja Jerman in diplomantka Tina Šušteršič nagrajeni za svoje uspešno delo

Univerza na Primorskem že vrsto let v sklopu Tedna UP nagrajuje raziskovalce, zaposlene, študente, diplomante in ostale za odličnost na svojem področju. V letošnjem letu je ta čast doletela izredno profesorico na naši fakulteti ter njeno diplomantko.

Nagrado za pedagoško odličnost za študijsko leto 2020/2021 je tako prejela izr. prof. dr. Mateja Jerman. 

lzr. prof. dr. Mateja Jerman, ki je leta 2013 doktorirala iz poslovnih ved, se je na UP FM zaposlila že v 2007 in je vseskozi članica katedre za računovodstvo in revizijo. Kot nosilka in izvajalka sodeluje pri izvedbi več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Objavila je številne znanstvene članke v slovenskih in mednarodnih znanstvenih revijah ter samostojna znanstvena poglavja v monografskih publikacijah. Je soavtorica znanstvene monografije in dveh visokošolskih učbenikov. Redno se udeležuje mednarodnih znanstvenih konferenc, mednarodnih izmenjav in strokovnih seminarjev. Leta 2013 je pridobila strokovni naziv preizkušena računovodkinja. Sodelovala je pri številnih raziskovalnih projektih ARRS, tržnih projektih in mednarodnem projektu IPA. Je članica programske skupine raziskovalnega programa »Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja«. Leta 2009 in 2013 je prejela nagrado UP FM za svoje dosežke na pedagoškem področju. Bila je mentorica štirim zaključnim nalogam, od katerih je bilo eno izmed diplomskih del nagrajeno z nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem. Vse od 2009 je tudi tutorka študentom s posebnimi potrebami.

Nagrado »Srečko Kosovel« za svojo diplomsko nalogo je prejela diplomantka Tina Šušteršič.

Tina Šušteršič je pod mentorstvom dr. Mateje Jerman napisala diplomsko nalogo z naslovom »Vpliv zakonskih sprememb na minimalno plačo in strošek dela«. Namen naloge je bil v teoretičnem delu predstaviti zakonska izhodišča minimalne plače in njene obdavčitve ter preučiti najpomembnejše zakonske spremembe na tem področju v obdobju 2019–2020, v praktičnem delu pa z lastnimi primeri prikazati učinke spremenjene zakonodaje v navedenem obdobju za delavce, prejemnike minimalne plače, in delodajalce. Rezultati izračunov so pokazali, da obravnavane zakonske spremembe v obdobju 2019–2020 niso v celoti pozitivno vplivale na neto dohodek prejemnikov minimalne plače, saj bi bil ta višji, če do novele Zakona o dohodnini ne bi prišlo. Sprememba načina izračuna višine splošne olajšave je namreč negativno vplivala na neto dohodek prejemnikov minimalne plače. Ugotovitve naloge kažejo, da so bili v tem primeru učinki novele v nasprotju z glavnim ciljem novele. V nalogi so predstavljeni utemeljeni, argumentirani in tehtni sklepi, ki temeljijo na dobljenih rezultatih izračunov. Delo je smiselno strukturirano in predstavlja logično celoto, napisano na sistematičen način in z ustrezno uporabljeno strokovno terminologijo. Kandidatka je pri pisanju pokazala veliko mero natančnosti in odlično poznavanje obravnavane problematike, kar je bil rezultat nadpovprečno vloženega truda pri analizi izbrane teme. Pokazala je veliko mero kritičnega razmišljanja, sposobnost analitičnosti in sinteze usvojenih spoznanj. Izbrana tema je aktualna, njena obravnava pa izvirna. Izsledki raziskave predstavljajo strokovni prispevek na področju obdavčitve dohodkov iz zaposlitve.

 

Čestitke nagrajenkama!

Nagrajenki UP FM

21. marec 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo