Dr. Vukasovič uspešna pri pridobitvi sofinanciranja bilateralnega projekta

Prof. dr. Tina Vukasović je bila uspešna pri pridobitvi sofinanciranja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za izvajanje bilateralnega projekta znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 z naslovom »Model nakupnega vedenja potrošnikov do probiotičnih mlečnih proizvodov«.

Pri projektu bodo sodelovali še prof. dr. Štefan Bojnec, asist. Jan Frančeškin in prof. dr. Rok Strašek.

Prijavitelj v sodelujoči državi je Saint Joseph’s University, Department of Food Marketing. Nosilec pri sodelujoči organizaciji je prof. dr. John L. Stanton.

Dr. Tini Vukasović čestitamo za uspešno pridobitev sofinanciranja.

23. marec 2022 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo