FIBAA mednarodna akreditacija podaljšana za 7 let

Agencija FIBAA (Foundation for international Business Administration Accreditation) je UP Fakulteti za management podaljšala akreditacijo magistrskega programa Management do konca študijskega leta 2026/2027. Prvič je bila akreditacija podeljena leta 2015.

 

 

Agencija FIBAA podeljuje akreditacijo programom v skladu z visokimi standardi agencije, ki so še posebej osredotočeni na mednarodno usmerjenost, zaposljivost, prispevek h gospodarstvu in usmerjenost v storitve, ob upoštevanju mednarodnih standardov in smernic:

  • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) of 2015,
  • Equal-European MBA-Guidelines,
  • ECTS-Guidelines,
  • Common "Dublin-Descriptors",
  • Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (Lisbon Recognition Convention).

Agencija je v svojem poročilu ugotovila, da študijski program v več točkah presega postavljene standarde kakovosti, kar dokazuje, da smo s prenovo študijskega programa le tega še bolj približali priznanim tujim programom, kar nenazadnje potrjuje tudi veliko zanimanje domačih in tujih študentov za vpis. V Sloveniji je sedaj to edini FIBAA akreditiran program. 

10. september 2021 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo