GREENTECH: odobren (so)financiran program »Hibridne tehnologije tovarn prihodnosti za zeleni prehod«

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je 8. septembra 2023 objavila izjemno pomembne rezultate izbora prijav na Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6. Razpis je bil izveden v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, 3. razvojnega področja »Pametna, trajnostna in vključujoča rast« in komponente RRI – »Raziskave, razvoj in inovacije«, ter Investicije B: »Sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6«, kratica ukrepa javnega razpisa: C3.K8.IB (za doseganje mejnikov 112 in 113 ter za doseganje ciljev 115 in 116).

Cilj javnega razpisa je bil spodbujanje raziskovalno razvojnoinovacijskih programov (RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost. V tej pobudi je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije nastopilo kot nosilni organ, medtem ko je ARIS prevzel vlogo izvajalca javnega razpisa.

Med izjemno konkurenčnimi prijavami je ARIS izbral štiri RRI programe konzorcijev, ki so vključevali najmanj tri javne raziskovalne organizacije in najmanj štiri podjetja, s ciljem prispevati k zelenemu prehodu in digitalizaciji.

Eden od programov, ki je bil uspešno izbran za (so)financiranje, nosi naslov »Hibridne tehnologije tovarn prihodnosti za zeleni prehod - GREENTECH«, katerega nosilec je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, pod vodstvom prof. dr. Mihaela Sekavčnika. Med partnerji tega ambicioznega projekta je tudi Univerza na Primorskem, Fakulteta za management in sicer prof. dr. Borut Likar in asist. Peter Štrukelj.

Izvajanje izbranih RRI programov, ki so prejeli (so)financiranje, se bo pričelo 1. januarja 2024 in zaključilo najpozneje 30. junija 2026.

Čestitke vsem sodelujočim! Skupaj lahko oblikujemo boljšo, trajnostno prihodnost!

Več informacij TUKAJ.

 

 

15. september 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo