Gostja iz prakse: Sodelovanje med javno-raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom

Pretekli teden so študenti 1. letnika magistrskega študija pri predmetu Podjetniška družba, ki ga vodi doc. dr. Jana Hojnik poslušali predavanje gostje dr. Špele Stres, ki je vodja Centra za inovacije in prenos tehnologij na Institutu Jožef Štefan. Predavanje je potekalo prek videokonference, gostji pa se je pridružil tudi g. Sebastjan Rosa iz Centra za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem. Slednji je na koncu predstavil mrežo EEN (Enterprise Europe Network), ki daje podporo podjetjem za področja sodelovanja, inovacij, prenosa znanja in tehnologij.

Dr. Špela Stres je predstavila s čim se ukvarja Center za inovacije in prenos tehnologij na Institutu Jožef Štefan, predstavila izzive sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji in akademskimi institucijami ter obstoječe spodbude in nekaj najpomembnejših posredniških institucij.

Pregledali in pokomentirali so pozicijo Slovenije glede inovacijske uspešnosti v primerjavi s povprečjem EU, skupaj z ostalimi študenti pa so razvili konstruktivno debato na temo zadostne pomoči oziroma podpore javnih ustanov mikro in majhnim podjetjem.

Zapisal: Silvester Četojevič

24. marec 2021 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo