Gostja v okviru Erasmus+ izmenjave na UPFM: Motivacija zaposlenih in kako se izogniti negativnim pojavom v podjetju

Na UP Fakulteti za management smo v torek, 18. oktobra 2022 v okviru predmeta Management poslovnih procesov na magistrskem študijskem programu druge stopnjepri izr. prof. dr. Aleksandru Janešu, gostili predavateljico Ing. Katerino Mokra, Ph.d.

Predavanje je obravnavalo razlago osnovnih izrazov (motiv, motivacija, dražljaj, stimulacija). Predavateljica je govorila o o tem, kako prepoznati nizko motivacijo zaposlenih v podjetju, kako lahko managerji motivirajo zaposlene in kakšne so razlike med pozitivno in negativno motivacijo. V drugem delu predavanja se je obravnavalo možne negativne pojave v podjetju (šefiranje, mobing, diskriminacija itd.), kakšne so posledice teh negativnih pojavov in kako se z njimi soočati.

Predavanje je obsegalo naslednje vsebinske sklope:

  • definicija motiva/motivacije,
  • definicija dražljaja/stimulacije,
  • teorije motivacije,
  • motiviranje učencev,
  • negativni pojavi v podjetju.

Odziv študentov je bil zelo pozitiven saj je bila vsebina predavanja navezana na izkušnje zaposlenih v različnih organizacijah.

 

 

 

20. oktober 2022 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo