Gostovanje Marila Mete na UP FM v okviru mobilnosti UniAdrion

Na UP Fakulteti za management smo ponosni, da smo gostitelji Marila Mete, ki bo med 26. septembrom in 24. novembrom 2023 opravljal prakso v sklopu mobilnosti Jadransko-jonske mreže univerz, regij, gospodarskih zbornic in občin - UniAdrion. Glavni namen UniAdrion-a je sodelovanje med univerzami in raziskovalnimi središči z namenom krepitve mednarodnega sodelovanja ter spodbujanja napredka kulture, znanosti, usposabljanja in raziskav.

UniAdrion spodbuja znanstveno-akademsko sodelovanje predvsem z izvajanjem pedagoških in raziskovalnih pobud, kot so tečaji usposabljanja, podiplomske diplome, poletne šole, skupni raziskovalni projekti. Sodelovanje je osredotočeno na različne teme, ki so skladne s stebri strategije EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR): modra rast, povezovanje regije, kakovost okolja, trajnostni turizem, raziskave in inovacije ter razvoj MSP in krepitev zmogljivosti.

Na fotografiji: izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip (prodekanja za raziskovalno in mednarodno dejavnost), Marilo Meta

 

Praksa Marila Mete se bo osredotočila na makroregionalne strategije EUSAIR (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region), pri čemer bo poudarek na trajnostnem razvoju in raziskavah ter inovacijah. Mentorja bosta prof. dr. Roberto Biloslavo in doc. dr. Andreja Pegan. Skupaj bomo prispevali k razvoju trajnostnih strategij in inovativnih rešitev za Jadransko-jonsko regijo ter krepili povezave med univerzami, regijami, gospodarstvom in občinami v tem območju.

UniAdrion je odličen primer, kako lahko sodelovanje med različnimi deležniki prispeva k trajnostnemu razvoju in napredku v regiji, obenem pa omogoča študentom pridobivanje dragocenih izkušenj in znanj iz prakse. Na UP FM smo ponosni, da smo del te pozitivne zgodbe in prispevamo k boljši prihodnosti Jadransko-jonske regije.

 

28. september 2023 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo