Gostovanje dr. Maxime Foresta na UP in na UP FM v okviru projekta Obzorja AGRIGEP

Med 15. in 17. novembrom 2023 je na UP in na UP FM gostoval dr. Maxime Forest iz Yellow Window v Bruslju v okviru projekta Obzorja AGRIGEP - Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities’ first Gender Equality Plans in widening countries (AGRIGEP - Ocenjevanje in izvajanje prvih načrtov o enakosti spolov na univerzah za kmetijstvo in življenjske znanosti v širitvenih državah).

Dr. Maxime Forest je strokovnjak specializiran za vključevanje razsežnosti spola v raziskave in inovacije. Njegovo raziskovalno zanimanje in strokovnost pokrivata širok spekter področij, s poudarkom na primerjalni analizi politik enakosti spolov v Evropi in vključevanju vidika enakosti spolov v raziskave ter oblikovanje in vsebino politik. Izvedel je številna izobraževanja in usposabljanja na tem področju.

V okviru gostovanja na UP in na UP FM se je 15. 11. 2023 udeležil posveta o enakosti spolov za vključujočo univerzo in družbo na UP FHŠ o Enakosti spolov: premisleki in izzivi, kjer je predstavil prispevek Od ureditve žensk do ureditve organizacij: Enakost spolov kot transformativna agenda za vključujoče raziskave: Posvet o enakosti spolov za vključujočo univerzo in družbo (upr.si).

Posebno srečanje in razgovor ter izmenjava mnenj je bilo organizirano s prof. dr. Klavdijo Kutnar, rektorico UP in izr. prof. dr. Tatjano Horvat, dekanjo UP FM, kjer je bil prestavljen projekt Obzorja AGRIGEP, izzivi pri enakih možnostih in uravnotežene zastopanosti po spolu ter večji vidljivosti pri izvajanju projekta AGRIGEP in načrta spolne enakosti na UP.

V okviru obiska na UP FM se je 16. 11. 2023 dr. Forest srečal z raziskovalno skupino UP FM, ki sodeluje na projektu Obzorja AGRIGEP in nato je izvedel usposabljanje za UP glede AGRIGEP integriranja dimenzija spola v raziskovanje na Univerzi na Primorskem. Med drugim je predstavil ključne definicije o vključevanju spola in raznolikosti v raziskave; o statusu quo: enakopravne institucije in produkcija znanja; o različnih strukturah zaposlenih in študentov po spolu po dejavnostih in smeri raziskovanja in študija; integriranju spola in različnosti v raziskovanje in raziskovalne projekte in v izobraževanje; vprašanjih horizontalne in vertikalne spolne segregacije; o različnih dejavnikih, ki bi lahko vplivali na razlike v plačilu med spoloma; neenakosti pri pridobivanju raziskovalnih sredstev in raziskovalni mobilnosti glede na spol. Pregled trenutnih trendov in instrumentov za vključevanje spola v raziskave je bil obdelan na primeru študije primerov (izbrane iz projektov, izvedenih na področjih, ki so pomembna za udeležence).

Podobno usposabljanje, usmerjeno na vključevanje dimenzije spola v raziskavah trajnostne gradnje je bilo izvedeno na InnoRenew v Izoli, in sicer 17. 11. 2023, s čimer se je tudi zaključilo njegovo tokratno gostovanje na UP in na UP FM v okviru projekta Obzorja AGRIGEP.

 

 

Projekt financira Horizon Europe Framework Programme.

  

AGRIGEP

17. november 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo