I.D.E.A. projekt zaključuje svojo pot

I.D.E.A. projekt se približuje zaključku. Pripravljena so različna gradiva, povezana s cilji projekta. TUKAJ si lahko v strnjeni obliki ogledate, kateri cilji in katera gradiva so bila ustvarjena.

Cilj projekta je izboljšati veščine in znanja malih in srednje velikih podjetij na področju digitalizacije in internacionalizacije.

 1. Rezultat projekta: razvili smo dva modula, in sicer poslovna strategija in digitalna orodja.
 2. Rezultat projekta: izobraževalni televizijski program in 2 videa, namenjena usposabljanju.
 3. Rezultat projekta je Vodnik po digitalni internacionalizaciji za mala in srednje velika podjetja.

Želite vedeti več o tej temi? Sledite nas na http://ideaproject.eu/

Partnerji projekta:

 • Univerza na Primorskem Universita' del Litorale,

 • Fakulteta za management, prof. dr. Anita Trnavčević, prof. dr. Roberto Biloslavo, prof. dr. Tina Vukasović,

 • Fakulteta za turistične študije – TURISTICA, izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec,

 • Università Politecnica delle Marche - UNIVPM (Italija),

 • Research Centre for the Global Economy (Poljska),

 • CONFORM in Pavia Sviluppo (Italija),

 • Camara Italiana de Barcelona in PIMEC (Španija),

 • HELLENIC AMERICAN UNION (Grčija).

 

 

23. november 2023 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo